top of page

Ihsaan

Updated: Jun 19, 2022

,,...Potom (muž) povedal: „Informuj ma o Ihsaan.“ On (Allahov posol) odpovedal: „Znamená to, že by ste mali slúžiť Allahovi, akoby ste Ho videli, pretože hoci Ho ešte nemôžete vidieť (vedzte, že on vás vidí).“ [Muslim]Islam má tri stupne. Prvým je islam, druhým viera (imaan) a tretím, najvyšším stupňom viery je ihsaan. Ihsaan znamená uctievať Allaha Všemocného, akoby sme Ho videli, a hoci Ho v tomto živote nevidíme, On vidí nás. Naše správanie a činy sa stávajú takmer dokonalými a úprimnými. Podľa výroku ("hadith") prerozprávaného spoločníkom Abu Hurairah, nech je s ním Allah spokojný, anjel Gabriel (Džibril), mier s ním, sa spýtal Proroka, požehnanie a mier sním, na Ihsaan: „Je to uctievanie Allaha, akoby si Ho videl a hoci Ho nemôžeš vidieť, On vidí teba.“ (Al Bukhari a Muslim).

Ihsaan môžeme rozdeliť ďalej do dvoch stupňov alebo úrovní:1. Uctievanie "Mushaahadah"


"Mushaahadah" znamená, akoby Ho veriaci videl z lásky k Nemu alebo z túžby byť s Ním, ale súčasne sa Ho i bál. Je to najvyššia úroveň islamu. Tí, ktorí dosiahnu túto úroveň, sú tí najlepší vo svojich činoch, sú najbližšie k Allahovi v najvyššom stupni v Raji. Konajú akoby videli Allaha vo svojom srdci, preto ich srdce je plné svetla a preto neviditeľné je pre nich takmer viditeľné, skutočné. Prorok, požehnanie a mier s ním, povedal:

„... nemal by som byť vďačný otrok! “2. Uctievanie "Muraaqabah"


"Muraaqabah" znamená to, že človek si je vedomý, že je pozorovaný v každej situácii a okamihu, a On pozná naše myšlienky a vie čo je skryté v našich srdciach. On je Vševediaci ("al-Alím") a Všepočujúci ("as-Samí´") a Vševidiaci ("al-Basír"). "Muraaqabah" je nevyhnutná pre kažého veriaceho, aby jeho skutky uctievania boli úprimné a vykonané správne s oddanosťou a sústredením, ktorá mu bráni venovať pozornosť niekomu inému viac ako Allahovi alebo konať čokoľvek kvôli niekomu inému ako Allahovi. A ten, ktorý si je skutočne vedomý, že Allah pozná jeho skryté myšlienky a vidí do jeho srdca, toho Allah ochráni pred akýmkoľvek nedostatkom v jeho činoch, či už verejných alebo tajných.


Viac o tejto teme: https://www.alkautharacademy.sk/post/pr%C3%ADbehy-pre-deti-%C4%8Do-je-to-ihsaan-najvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-stupe%C5%88-viery


Použitá literatúra

1. https://islamqa.info/en/answers/271206/what-is-meant-by-muraaqabah-awareness-that-allah-is-watching

2. https://islamqa.info/en/answers/49023/degrees-of-islam

3. Imam Abdul Aziz Ibn Baaz: Explanation of the important lessons for every muslim. Preložené s dovolením prekladateľa, Haytham Ibn Mohammed Jameel Sarhaan

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page