Naše Kurzy

lanterns2.png
lanterns2.png
Prorok (požehnanie a mier s ním) povedal: "Kto sleduje cestu za poznaním, Allah mu uľahčí cestu do Jannah (raja). Anjeli skláňajú krídla nad hľadateľom poznania a sú spokojní s tým, čo robí." Obyvatelia nebies a zeme, ba dokonca aj ryby v hĺbke oceánov pýtajú pre neho odpustenie. ““
[Abu Dawud a At-Tirmidhi]
 
 

„Núrania“ je celosvetovo overená metóda výučby recitovania Koránu a zahŕňa prvky čítania arabského písma a čítania Koránu. Na úvod sa študent učí správnu výslovnosť arabských písmen pomocou pasáží z Koránu. Je to úvod pre učenie pravidiel správnej recitácie Koránu (tadžwídu).

Slovenský detský klub približuje deťom Islám k ich vlastnému chápaniu

Nahrávky su voľným prekladom audio nahrávok od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, ktoré sú dostupné v anglickom jazyku pod www.alhudapk.com. Tafsír je arabský výraz pre výklad Koránu a interpretáciu veršov a spoznanie pozadia a kontext ich zjavenia. Tieto prednášky obsahujú podrobný výklad veršov Koránu.

Prihlás sa!

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.