top of page

Tadžwíd

 
 
 
lanterns3.png
lanterns3.png

Taďžwíd znamená vyslovovanie každého písmena z jeho bodu artikulácie a dávanie každému písmenu jeho práva a vlastnosti. Cieľ tadžwídu je zachovanie vznešeného Koránu a predchádzanie chybám vo výslovnosti počas recitácie.  

1. Lekcia

V dnešnej hodine sme si povedali úvod - čo je tadžwíd, prečo je dôležité ho vedieť a podľa, koho sa budeme učiť. Potom sme si povedali rôzne úrovne čítania Koránu. Následne sme si prešli rôzne chyby, ktoré môžu naskytnúť pri učení a čítani Koránu. Na záver sme si prešli rôzne sposoby čítania Istiadha a Basmala na začiatku, v strede a na konci Súr.

Read More

2. Lekcia

V dnešnej hodine sme si prešli pravidla Noon sakinah a tanween: ikhfa, idgham, idhhar, iqlab. Tiež sme si povedali o výnimkách.

Read More

3. Lekcia

V dnešnej lekcii sme si prešli pravidlá Noon Mušahhad a Meem Mušhaddah. Tiež sme si prešli úrovne ghunnah ako aj pravidlá meem sakinah.

Read More

4. Lekcia

V dnešnej lekcii sme si povedali prvé dve pravidlá Laam saakinah.- Laam určitého členu a a Laam v slovese.Prešli sme si Laam qamariya a Laam šamsiya.

Read More

5. Lekcia

V dnešnej lekcii sme si dokončili pravidlá laam sakina: Laam saakinah v podstatnom mene, Laam saakinah v častici , Laam saakniah v rozkaze.

Read More

6. Lekcia

V dnešnej lekcii sme si povedali o prirodzenom madd - predlžovanie. Povedali sme si o pod kategóriach: mad al ewad, mad tamkeen, mad silah sughra. Tiež sme si vysvetlili výnimky.

Read More

7. Lekcia

V dnešnej hodine sme preberali sekundárny madd. Aký je rozdiel s primárnym madd. Podrobnejšie sme preberali madd spôsobený hamzah.

Read More

8. Lekcia

V dnešnej lekci sme si povedali o sekundárnom Mad spôsobenom sukoonom.

Read More

9. Silnejšie z dvoch madd = 1. Pravidlo

V dnešnej časti sme si povedali o tom čo sa stane keď na jednom mad písmenku sa nachádzajú dve pravidlá mad. Prešli sme si prvé pravidlo - čítame ten silnejší mad.

Read More

Mudod - opakovanie

V dnešnej časti sme si zopakovali madd.

Read More

Čo to je?

Lingvistický význam je odbornosť alebo zlepšenie.

Znamená to vyslovovanie každého písmena z jeho bodu artikulácie a dávanie každému písmenu jeho práva a vlastnosti.  
Práva písmen sú požadované vlastnosti, ktoré písmená nikdy neopustia, ako napríklad isti'laa
a istifaal.

Vlastnosti pismen sú prezentované vlastnosti, ktoré sú v písmene niekedy prítomné a niekedy nie sú prítomné, ako je napríklad madd a idghaám.

Cieľ tadžwídu j zachovanie vznešeného Koránu a predchádzanie chybám vo výslovnosti počas recitácie.

Pravidlá tadžwídu v tomto kurzu sú podľa riwayah Hafs A Aasima cestou Aššatibijah.

bottom of page