top of page

Tadžwíd

 
 
 
lanterns3.png
lanterns3.png

Taďžwíd znamená vyslovovanie každého písmena z jeho bodu artikulácie a dávanie každému písmenu jeho práva a vlastnosti. Cieľ tadžwídu je zachovanie vznešeného Koránu a predchádzanie chybám vo výslovnosti počas recitácie.  

1. Lekcia

V dnešnej hodine sme si povedali úvod - čo je tadžwíd, prečo je dôležité ho vedieť a podľa, koho sa budeme učiť. Potom sme si povedali rôzne úrovne čítania Koránu. Následne sme si prešli rôzne chyby, ktoré môžu naskytnúť pri učení a čítani Koránu. Na záver sme si prešli rôzne sposoby čítania Istiadha a Basmala na začiatku, v strede a na konci Súr.

Read More

2. Lekcia

V dnešnej hodine sme si prešli pravidla Noon sakinah a tanween: ikhfa, idgham, idhhar, iqlab. Tiež sme si povedali o výnimkách.

Read More

Čo to je?

Lingvistický význam je odbornosť alebo zlepšenie.

Znamená to vyslovovanie každého písmena z jeho bodu artikulácie a dávanie každému písmenu jeho práva a vlastnosti.  
Práva písmen sú požadované vlastnosti, ktoré písmená nikdy neopustia, ako napríklad isti'laa
a istifaal.

Vlastnosti pismen sú prezentované vlastnosti, ktoré sú v písmene niekedy prítomné a niekedy nie sú prítomné, ako je napríklad madd a idghaám.

Cieľ tadžwídu j zachovanie vznešeného Koránu a predchádzanie chybám vo výslovnosti počas recitácie.

Pravidlá tadžwídu v tomto kurzu sú podľa riwayah Hafs A Aasima cestou Aššatibijah.

bottom of page