top of page

Prosba proroka Jonáša, požehnanie s ním

Updated: Apr 19, 2022

„Aj Zannúnovi sme pomohli, keď šiel rozhnevaný a myslel si, že proti nemu nič nezmôžeme, potom však zavolal v temnotách: „Niet boha okrem Teba, svedčím o jedinečnosti Tvojej a že sa Ti nemá pripisovať to čo, nezodpovedá pravde. Ja som patril medzi krivdiacich.“ (Kapitola 21, Al Anbijá, verš 87)Prorok Zannún odkazuje na proroka Jonáša, požehnanie s ním, ktorý rozhnevaný odišiel od svojich ľudí a skončil v bruchu veľryby – v temnote. Boh povedal o prorokoch, že napriek ťažkostiam, ktorými prechádzali patrili medzi zbožných.

Každý z nás prechádza ťažkosťami, väčšími alebo menšími. Niekedy cítime, že tie naše ťažkosti nemajú konca kraja a začneme strácať trpezlivosť, dobrotu v nás a kontrolu nad svojím správaním – naša realita vychádza na povrch.


Prorok Jonáš, požehnanie s ním, prosil Boha v temnote brucha veľryby, v temnote mora, v temnote noci – nebola to len temnota fyzická, ale tiež temnota smútku, ľútosti, viny, nepoznanej budúcnosti či jeho pokánie bude prijaté Bohom. Jediná cesta ako sa dostať z ťažkostí je prosiť Boha tak ako to urobil prorok Jonáš, požehnanie s ním: „Niet boha okrem Teba, svedčím o jedinečnosti Tvojej a že sa Ti nemá pripisovať to čo, nezodpovedá pravde. Ja som patril medzi krivdiacich.“


Táto prosba nás učí akým spôsobom máme robiť pokánie. Spôsobom uznania vznešenosti a jedinečnosti Boha. Prorok Jonáš, požehnanie s ním, nespochybňoval Božie rozhodnutie, vzal na seba zodpovednosť za svoju chybu, priznal si svoju chybu.


A Boh ho zachránil z jeho ťažkostí, zmenil všetko na dobré a zvýšil jeho postavenie. A tak Boh zachraňuje veriacich, ktorí keď sú v ťažkostiach, urobili chybu, svedčia o Božej jedinečnosti, priznajú si svoju chybu a prosia Boha o milosť, a Boh ich vyvedie z ťažkostí, z temnoty.


Z výroku Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, sa dozvedáme, že ktokoľvek prosí Boha týmito slovami, na Jeho prosbu Boh odpovie.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Anbijá verš 87, od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

35 views0 comments

Comments


bottom of page