top of page

SDK

lanterns2.png
lanterns2.png
Našim skromným cieľom je pohládzať dušu dieťaťa, otvoriť mu náruč spoznávania krás Islámu. Dúfajúc, že raz dozreje do bytosti sebavedomého a uvedomelého mladého človeka hrdého na svoju identitu a vďačného za to, že je muslim. Deti sprevádzame svetom pravdivých príbehov plných morálky, cnosti a odvahy nášho proroka a jeho priateľov. Snažíme s deťmi rozvíjať rôznorodosť životných situácii, tak aby boli vždy v súlade so spravodlivým konceptom islámskej vierouky. Islám nie je ani zďaleka rigidné osvojenie náboženských rituálov. Islám je život, je to prirodzený spôsob našej dennej existencie. Dáva nám voľnosť, slobodu ducha, čistotu srdca a ľudskosť nášho bytia. Pokiaľ tieto atribúty deti pochopia, naše úsilie má zmysel.
 
 

Anjeli v našej prítomnosti

Počas našej existencie sú vo našej prítomnosti anjeli. Ale sú to vaše činy, ktoré spôsobujú, že títo anjeli vás buď chvália, alebo zneucťujú. Prostredníctvom tejto série preskúmame činy, ktoré pozývajú tieto požehnané neviditeľné bytosti, aby sa za nás modlili a niesli naše meno a zmienku Tomu, ktorý nás všetkých stvoril. Prednášky sú preložené z pôvodnej série "Angels in Your Presence" od Sheikha Dr Omara Suleimana. Prenášky su upravné hlavne (ale nie len) pre detských poslucháčov.

Ramadan 2021 a Eidy (sviatky)

Najstaršie deti mali úlohu počas Ramadánu 2021 urobiť prednásky pre ich mladších spolužiakov na rôzne témy. Čerpali z videi Sheich Omara Suleymana a jeho série "Začiatok a koniec." Vytvorili zajímavé prednásky a snažili sa ich zrozumiteľne podať mladším deťom.

Spoznajte Proroka Muhammada

Táto séria je postavená na prednáškach Sheicha Omara Sulaymana, ktorý cez Ramadán 2021 spravil prednášky menom ,,Stretnite Proroka." Prednášky sú voľne dostupné na YouTube pod anglickým názvom "Meeting the Prophet."

Výklad 30. časti Koránu pre Deti

Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, čo recitujeme keď sa modlíme, alebo keď čítame Korán. Práve táto séria má deťom pomôcť objasniť posledné kapitoly Koránu, ktoré sa najčastejšie recitujú. Celá séria je spravená tak, aby to deti pochopili.

Životopis Proroka Muhammada

V tejto sérii prejdeme životom Proroka Muhammeda. Z čias pred jeho narodením až k jeho smrti. Povieme si najdôležitejšie udalosti v jeho živote. Naučíme nie len akým úžasným človekom bol náš Prorok, ale aj ako k nám prišiel Islám.

bottom of page