top of page

Kapitola Al Nasr (Víťazstvo)

Slovo „nasr“ znamená „pomoc, podpora“. Keď niekto pomôže druhému, je to uľahčením pre toho druhého, ku ktorému pomoc smeruje, a umožní mu dosiahnuť cieľ. „Nasr“ je veľká pomoc proti utláčateľom, veľká pomoc proti vážnemu nebezpečenstvu a újme.
Boh hovorí v tejto kapitole, že keď veľká pomoc príde tak s touto veľkou pomocou získate “al fath” – “al fath“ znamená víťazstvo.
Touto veľkou pomocou poskytuje Boh Prorokovi Mohammedovi, požehnanie a pokoj s ním, pomoc proti jeho nepriateľom, špeciálne voči Qurejšovcom. Boh dal prorokovi Mohammedovi, požehnanie a pokoj sním, víťazstvo nad tými z kmeňa Qurejš, ktorí boli v Mekke, a to dobytím Mekky. „Fath“ vo význame „víťazstvo“ je súčasťou „nasr“, to znamená je súčasťou veľkej pomoci.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=3RHOvvvv9Ro&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page