top of page

Kapitola Al Nás (ľudia)

V kapitole Al Falaq prosíme Boha o ochranu jednou vlastnosťou Boha. V kapitole Al Nás spomenieme vlastnosti Boha trikrát – význam veršov: „Povedz: Dávam sa pod ochranu Pána ľudí, Kráľa ľudí a Boha ľudí.” A potom prosíme o ochranu pred jedným zlom – a tým je zlo, ktoré našepkáva do ľudských sŕdc, ktoré inšpiruje ľudské srdcia zlom. A tým zlom je Satan. To nám ukazuje, že najhoršie zlo je zlo od Satana, pretože mi prosíme o ochranu pred týmto zlom s tromi vlastnosťami Boha. Kto má pomoc od Boha pred týmto zlom? Má ju ten, kto pýta pomoc od Boha. Ten kto dá seba pod Božiu ochranu. Ten kto prosí Boha, bojí sa Boha, dôveruje Bohu a spolieha sa na Neho. Ten kto je poslušný voči Bohu. Boh mu postačí a Boh ho zachráni od tohto všetkého zla.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=tToKw4081s0&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page