top of page

Kapitola Al Masad (Palmový povraz)

Táto kapitola je o strýkovi Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, ktorý sa volal Abdul Uza, ale sám seba nazýval Abu Lahab.
Príbuzných, alebo blízkych Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, môžeme zadeliť do troch kategórií – tí, ktorí v neho ako v posla a proroka verili a podporovali ho, potom tí, ktorí v neho neverili, ale ho podporovali, a poslednou kategóriou sú tí ktorí v neho neverili a ani ho nepodporovali. Do poslednej kategórie patrí aj strýko Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, Abu Lahab.
Táto kapitola je o treste Abu Lahaba kvôli jeho nevraživému vystupovaniu voči prorokovi Muhammadovi, požehnanie a pokoj s ním, a tým aj islámu.
V tejto kapitole je lekcia pre nás - Úspech človeka spočíva v podriadení sa Bohu a keď sa človek postaví proti Bohu, znamená to jeho zlyhanie. Táto kapitola veľmi jasne toto ilustruje.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=NcfnL69wywc&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page