top of page

Kapitola Al Káfirun

Táto kapitola bola zoslaná, keď Qurejšovci (Qurejšovci sú rod, z ktorého pochádzal Prorok Mohammed, požehnanie a pokoj s ním) žiadali od neho, aby uctieval to, čo oni uctievajú (ich bohov a sochy, ktoré oni uctievali popri Bohu a mysleli si, že ich približujú k Bohu) takým spôsobom, ako to oni uctievajú a výmenou za to budú oni uctievať Boha spôsobom, ako ho, požehnanie a pokoj s ním, uctieva.
Sú tri kategórie ľudí, ktorí sa označujú v Koráne „al káfirún“:
tí, ktorí odmietajú veriť napriek tomu, že vedia, že je to pravda a cítia to vo svojej duši; odmietajú veriť z rôznych dôvodov, môže ísť o zanovitosť, politické dôvody, majetkové, mocenské a pod.
kategória mušrikín, t.j. tí, ktorí v Boha veria, ale k nemu pridružujú,
kategória mulhidín, t.j. ľudia, ktorí skutočne neveria; títo sú napr. spomenutí v kapitole 7 (Al Araf) vo verši 80, kde je uvedené, význam verša: „Bohu náležia najlepšie mená, tak Ho nimi nazývajte. A nechajte tých, ktorí sa neviery dopúšťajú odchýlením sa od Jeho mien. Dostane sa im náležitá odplata za to čo konali“ a tiež sa táto kategória „al káfirún“ spomína v kapitole 41 (Fussilat) vo verši 40, význam verša: „Tí ,ktorí sa neviery dopúšťajú odchýlením sa od naších znamení, nie sú pred nami skrytí. A či ten, kto bude vrhnutý do ohňa, je lepší ako ten, kto príde v bezpečí v deň zmŕtvychstania? Konajte, čo len chcete. On vidí všetko, čo konáte.“
Boh najvyšší zoslal svojmu prorokovi túto kapitolu. Po jej zoslaní prorok Mohammed, požehnanie a pokoj, šiel do posvätnej mešity v Mekke, kde boli zhromaždené hlavy Qurejšovského rodu a predniesol im, čo mu bolo Bohom zoslané.
Posledný verš tejto kapitoly jasne naznačil, že náboženstvo, ktoré je prorokovi Mohammedovi zosielané, je to jediné pravdivé, preto nemôže od neho nik očakávať, že bude uctievať a držať sa iného náboženstva. Iná vec je tolerovať existenciu iného náboženstva a iná vec je ho praktizovať. To znamená, že uctievanie Boha jedného jediného nie je zlučiteľné s pridružovaním čohokoľvek alebo kohokoľvek k Nemu.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=QlRstHLd8Fk&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page