top of page

Kapitola Al Ichlás

Kapitola Al Ichlás hovorí o Bohu komplexným a úplným spôsobom a preto je rovná jednej tretine Koránu.

Adresátom v tejto kapitole je Prorok Mohammed (Požehnanie a Pokoj s Ním) a Boh mu hovorí, aby oznámil ľuďom, že Boh je jeden.

Boh je jeden, jedinečný vo svojej existencii, vo svojich atribútoch, vo svojich menách.

S nikým nezdieľa svoje vlastnosti – všetky sú pre neho exkluzívne. Nikto nie je ako On. Je najvyšší a najväčší nadovšetko.

Kto chce spoznať Boha, kto si chce zdokonaliť úprimnosť svojej viery v Boha, priniesť ju do svojho života a venovať svoje úsilie Bohu, potom by mal porozumieť posolstvu kapitoly Al Ichlás, po slovensky oddanosť.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=TQKpLRwCvnw&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page