top of page

Kapitola Al Falaq (Úsvit)

Kapitola Al Falaq a Al Nás sú veľmi unikátne, sú špeciálnym darom od Boha pre nás všetkých. Boli zoslané spolu, ako kapitoly, ktorými prosíme o ochranu pred každým zlom a ujmou.

Kto ich recituje je pod ochranou Boha pred každým zlom a každou ujmou, veľkou alebo malou, viditeľnou alebo neviditeľnou, prítomnou alebo budúcou.

Prorok Mohammed, požehnanie a pokoj s ním, ich recitoval ráno a večer, po modlitbe a tiež keď išiel spať.

Tieto kapitoly sú recitované aj ako liek na mágiu.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=4hUQvzpHNh4&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page