top of page

Al Kawsar (Rajská rieka)

Slovo „Al Kawsar“ na tomto mieste znamená rajskú rieku a doslova slovo „Al Kawsar“ znamená hojné dobro – hojnosť v jeho množstve a tiež hojnosť v jeho kvalite – noblesná, vysoká kvalita dobra.
Prorokovi Mohammedovi, požehnanie a pokoj s ním, Boh najvyšší túto rieku sľúbil v Koráne.
Brehy rieky Al Kawsar sú zo zlata, dno z drahokamov, jej zem je voňavejšia než misk – misk je druh prírodných aróm používaných na výrobu parfumov. Jej voda je sladšia než med a belšia než sneh. Kto sa z tejto rieky raz napije, už nikdy viac nepocíti smäd.
„Al Kawsar“ vo význame hojné dobro - tiež odkazuje na požehnania a dobrodenia, ktorými Boh obdaroval Proroka Mohammeda, požehnanie a pokoj s ním, pretože Boh bol s ním spokojný – každý príkaz, ktorý Prorok dostal od Boha splnil, tak ako aj prorok Abrahám, požehnanie s ním.
To nám ukazuje, že viacej úsilia v uctievaní Boha vedie k vyššiemu výkonu a zaručuje lepšiu a väčšiu odmenu od Boha, pretože Boh si nesmierne váži úsilie svojich služobníkov.
My vidíme, že Boh odmeňuje najštedrejšie, a tak by sme aj my mali plniť Božie príkazy s úprimnosťou, s plným nasadením, s veľkým úsilím a s láskou pre Neho, pretože Boh si nesmierne váži naše úsilie a najlepšie odmeňuje.

Link na recitáciu kapitoly so slovenskými titulkami:
https://www.youtube.com/watch?v=jLbG4ZCgurQ&ab_channel=AlkautharAcademy

bottom of page