Tento kurz sa začal, ale môžete si rezervovať zostávajúce sedenia.

Výklad Koránu - Deti

Výklad Koránu pre deti, aby rozumeli čo recitujú keď sa modlia, čítajú

  • Začalo sa 14. 5.
  • Location 1

Deskripcia Kurzu

Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, čo recitujeme keď sa modlíme, alebo keď čítame Korán. Práve táto séria má deťom pomôcť objasniť posledné kapitoly Koránu, ktoré sa najčastejšie recitujú. Celá séria je spravená tak, aby to deti pochopili.

Nasledujúce hodiny

Kontaktné údaje

  • Bratislava, Slovakia

    alkautharacademysk@gmail.com