top of page
Tento kurz nie je k dispozícii. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Recitácia Koránu krok za krokom - Deti

Núrania je celosvetovo overená metóda výučby recitovania Koránu

  • Ukončené
  • Location 1

Available spots


Deskripcia Kurzu

Núrania je celosvetovo overená metóda výučby recitovania Koránu a zahŕňa prvky čítania arabského písma a čítania Koránu. Učenie sa Núrania je nevyhnutné pre všetkých študentov, mladých či starších, ktorí sa chcú naučiť čítať Korán. Cvičenia v rámci Núrania začínajú základom arabskej abecedy. Študenti sa učia rozpoznávanie písmen v individuálnej aj zloženej podobe. Naučia sa správne zvuky a dĺžky každého písmena. Naučia sa rôzne pravidlá pri čítaní (napr. Nún a mím sákin, tanvín a waqf). Keď sa študent naučí metódu Núrania, je schopný čítať Korán so správnou výslovnosťou. Učenie sa pomocou metódy Núrania je prospešné pre tých, ktorí nie sú rodenými Arabmi a nevedia správne vyslovovať arabské slová ani so správnymi pravidlami tadžwídu, kým sa nenaučia ich recitovanie. Naučte sa pomocou metódy Núrania arabskú abecedu a základy pravidiel recitácie Koránu. Po učení sa tejto metódy budete schopní čítať Korán s pravidlami tadžwídu a správnou výslovnosťou.


Kontaktné údaje

  • Bratislava, Slovakia

    alkautharacademysk@gmail.com


bottom of page