top of page
Tento kurz nie je k dispozícii. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Detský Klub

Slovenský Detský Klub

  • Ukončené
  • Location 1

Available spots


Deskripcia Kurzu

Našim skromným cieľom je pohládzať dušu dieťaťa, otvoriť mu náruč spoznávania krás Islámu. Dúfajúc, že raz dozreje do bytosti sebavedomého a uvedomelého mladého človeka hrdého na svoju identitu a vďačného za to, že je muslim. Deti sprevádzame svetom pravdivých príbehov plných morálky, cnosti a odvahy nášho proroka a jeho priateľov. Snažíme s deťmi rozvíjať rôznorodosť životných situácii, tak aby boli vždy v súlade so spravodlivým konceptom islámskej vierouky. Islám nie je ani zďaleka rigidné osvojenie náboženských rituálov. Islám je život, je to prirodzený spôsob našej dennej existencie. Dáva nám voľnosť, slobodu ducha, čistotu srdca a ľudskosť nášho bytia. Pokiaľ tieto atribúty deti pochopia, naše úsilie má zmysel.


Kontaktné údaje

  • Bratislava, Slovakia

    alkautharacademysk@gmail.com


bottom of page