top of page
Rezervácia pre tento kurz už je uzavretá.

Život Proroka Muhameda saw

  • Ukončené
  • Location 1

Deskripcia Kurzu

V tejto sérii prejdeme životom Proroka Muhammeda. Z čias pred jeho narodením až k jeho smrti. Povieme si najdôležitejšie udalosti v jeho živote. Naučíme nie len akým úžasným človekom bol náš Prorok, ale aj ako k nám prišiel Islám. "Samozrejme, že ho milujem!" toto je odpoveď každého moslima, keď sa ho opýta: „Miluješ proroka (pokoj a mier s ním)“, ale my ho naozaj milujeme (pokoj a mier s ním)? Naozaj vieme, kto bol dosť na to, aby sme ho milovali (pokoj a mier s ním)? Je prirodzené, že keď niekto tvrdí alebo prejavuje lásku k inému jednotlivcovi, chce ho lepšie spoznať. Rovnakým spôsobom ten, kto tvrdí, že miluje proroka Mohameda (pokoj a mier s ním), musí poznať tohto jednotlivca, ak jeho láska je úprimná. Alah nám v Koráne prikázal nasledovať príklad proroka (pokoj a mier s ním). Alah (Subhaanahu Wa Ta'ala) hovorí v Koráne, [Určite máte v Poslovi Alahovom vynikajúci vzor pre toho, kto dúfa v Alaha a posledný deň a veľa na Alaha pamätá.] Surat Al-Ahzab (33) Verš 21 Ako je uvedené vyššie, Prorok (pokoj a mier s ním) je pre nás vynikajúcim príkladom, ktorý máme nasledovať, a najlepšie ho môžeme nasledovať, tak že budeme štúdovať jeho biografiu - seru. Mohammed (pokoj a mier s ním) bol dokonalým vzorom ako ľudská bytosť v každom aspekte svojho života. Bol politickým vodcom, vojenským vodcom, imámom, otcom a manželom. A neexistuje lepší príklad ako on. Jeho osobnosť a charakter nie sú ako u žiadneho iného človeka a sú pre nás tým najlepším príkladom, ktorý môžeme nasledovať. Od ktorého života je lepšie sa poučiť, ako sa poučiť zo života najlepšieho muža, ktorý kedy kráčal po tvári zeme, Proroka (pokoj a mier s ním). A niet lepšieho príkladu, ktorý by sme mali nasledovať, ako nasledovať príklad muža, ktorého nám Alah prikazuje nasledovať, Alahovho posla (pokoj a mier s ním).


Kontaktné údaje

  • Bratislava, Slovakia

    alkautharacademysk@gmail.com


bottom of page