top of page
Tento kurz nie je k dispozícii. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Online

Čítanie Koránu 2. Level - Ženy

Čítanie Koránu s tajweedom - so správnou výslovnosťou a pravidlami.

  • Ukončené
  • Location 1

Available spots


Deskripcia Kurzu

Tajweed je známy výraz pre tých, ktorí sa naučili recitovať Korán. Čistý význam slova je „zdokonaliť, skrášliť alebo vylepšiť“. V islame je to súbor pravidiel, ktoré majú pomôcť čitateľom recitovať Korán rovnakým spôsobom, akým sa prorok Mohamed naučil od Anjela Gabriela.. Nielenže to skrášľuje recitáciu, ale učenie sa tajweedu tiež zabezpečí, že posolstvo nebude omylom skreslené. Recitovanie bez tajweedu by mohlo zmeniť význam slov, pretože existujú pravidlá na odlíšenie podobných písmen. Dokonca aj nesprávne predĺženia môžu zmeniť význam. Čítanie Koránu má mnoho výhod, ale tu je hadíth, ktorý konkrétne ilustruje odmenu za recitovanie. Vyrozprávala ‘Aa’ishah, nech je s ňou Alah spokojný: „Ten, kto recituje Korán krásne, jednoducho a presne, bude v spoločnosti vznešených anjelov. Pokiaľ ide o toho, kto ju recituje s ťažkosťami, koktá alebo sa potáca cez verše, dostane dvojnásobnú odmenu.“ [Al-Bukhari] Človek je odmenený už v začiatočnom procese, keď sa snaží správne recitovať! Naučiť sa krásne recitovať tiež prináša ďalšiu výhodu v tom, že chcete častejšie recitovať Korán, pretože to znie ušiam príjemne. A čo je najdôležitejšie, Alah si všimne námahu a čas, ktorý jeho služobník vynaložil na recitovanie Jeho slov, aj keď nikdy nedosiahnu dokonalosť.


Kontaktné údaje

  • Bratislava, Slovakia

    alkautharacademysk@gmail.com


bottom of page