top of page

Modliť sa za ním

V dnešnej časti sme si povedali ako náš Prorok recitoval Korán a ako sa presne modlil. Povedali sme si ako sa náš Prorok modlil povinné modlitby a ako sa modlil tie nepovinné. Tiež sme si povedali, čo robili sahabovia aby sa modlili s Prorokom nepovinnú modlitbu a potom ako tá nepovinná modlitba vyzerala.

bottom of page