top of page

Bolesť jeho smrti

V dnešnej časti sme si povedali o tom, aké to bolo keď Prorok saw zomrel. čo sa vtedy dialo, čo by sa s nami diali, čo bolo posledné čo sme videli na Prorokovi saw? Čo sa stalo keď zomrel? Jedno vieme, bola to najväčšia katastrofa, ktorá sa stala tejto ummah.

bottom of page