top of page

Kapitola Al Fatiha- Druhý Verš

Updated: Jul 16, 2021

,,Chvála Allahovi, Pánovi tvorstva," ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَChvála ‒ „Hamd“

Arabské slovo „hamd“ znamená chvála. „Hamd“ znamená chváliť niekoho kto si pochvalu zaslúži pochvalou, ktorá pramení z lásky a úcty, a ktorá je úprimná a pravdivá. Môžeme niekoho pochváliť, pretože chceme mať z tejto osoby úžitok. Ale „hamd“ je pochvala, ktorú si osoba zaslúži. Je to skutočná pochvala a úprimná, vyjadrená z lásky, vďačnosti, úcty pre Allaha Vysokovznešeného. „Hamd“ tiež znamená spomenúť najdokonalejšiu vlastnosť niekoho. A kto je ten niekto kto si zaslúži pochvalu, kto je chvályhodný. Allah je najdokonalejší, tak Jemu patrí aj najdokonalejšia pochvala. Tiež ľudia si zaslúžia pochvalu, ale ich pochvala závisí podľa toho koľko si ju zaslúžili.


Pán ‒ „Rabb“

Prečo máme chváliť Allaha Vysokovznešeného? Pretože Allah je Pánom svetov, sveta ľudí, sveta anjelov, sveta duchov,... „Rabb“ v tomto verši sa vzťahuje na Allaha Vysokovznešeného. A slovo „Rabb“ zahŕňa v sebe tri vlastnosti: Tvorca „Khaliq“, Majiteľ „Malik“ (úplné vlastníctvo) a Plánovač a Udržiavateľ, ten kto plánuje a udržuje všetky záležitosti, „Mudabeer“. Allah je Tvorca, Majiteľ, Plánovač a Udržiavateľ nielen pre ľudí, zvieratá a kvety, ale všetkého stvorenia.


Všetko stvorenie ‒ „Ala'alameen“

Arabské slovo „Ala'alameen“ je množné číslo od slova „a'alam”, znamená všetko stvorenie. „A'alam” doslova znamená znamenie, alebo indikácia niečoho. Tiež sa slovo „a'alam” používa pre zástavu; zástava označuje určitú krajinu. „Ala'alameen" znamená celé stvorenie, všetko okrem Allah. Prečo je použité slovo „Ala'alameen, čo to indikuje, čo to dokazuje? Existenciu tvorcu, takže Allah je tvorcom všetkého.


Prečo si Allah Vysokovznešený zaslúži pochvalu?

Ak je Allah ten kto nás stvoril, kto je úplne milosrdný (Arrahman) a jedinečne milosrdný (Arraheem), nezaslúži si pochvalu? Samozrejme, že si zaslúži. Keď stretneme majiteľa alebo manažéra veľkej spoločnosti, sme úplne dojatí, koľko rešpektu im prejavíme. Aj napriek tomu, že aj oni robia chyby, ich podriadení ich úprimne chvália. My nie sme schopní riadiť jednu vec, a Allah riadi všetko, preto Jemu patria všetky chvály. Prečo si Allah Vysokovznešený zaslúži pochvalu? Pretože stvoril všetko stvorenie. Teba aj mňa, je tvorcom všetkého, každého jedného stromu, kvetu, farby, východu slnka, západu slnka, hviezd ... A je aj majiteľom všetkého. Nechválime ľudí, ktorí sú bohatí a mocní? Áno, chválime. Ukážeme im náš rešpekt? Áno, ukážeme. Ale Allah je najbohatší a najmocnejší, majiteľom všetkého. A Allah je nielen majiteľom, ale aj sa stará o všetko stvorenie. Arabské slovo „rabb“ doslova znamená postupne sa starať o niečo s úmyslom dosiahnuť stav jeho úplnosti a dokonalosti. Allah sa stará nielen o teba a o mňa, o všetky ľudské bytosti, ale aj o všetky rastliny, zvieratá, všetko stvorenie. Preto si zaslúži úprimnú a pravdivú pochvalu prameniacu z lásky a úctu, a vďačnosti, a preto Ho musíme spomínať a uctievať.


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com


Recent Posts

See All
bottom of page