top of page

„Mohammed je služobník a posol Allaha“ - Šaháda 2. časť

محمد رسول الله

...a Mohamed je Alahovým poslom. “

Aký je význam služobník (otrok) v prehlásení „Mohammed je služobník a posol Allaha“ ?

Rozlišujeme tri typy služobníkov (otrokov) oddaných svojmu Pánovi:

1. Veľmi špecifický

Je to druh uctievania, charakteristický pre poslov, mier s nimi. Allah hovorí v Koráne vo význame

„... On bol veru Bohu poddaný a vďačný (Korán, 17:3). Ich uctievanie Allaha je výnimočné a nespochybniteľné v ich oddanosti. Byť otrokom Allaha je pre nich česť, nie príčina poníženia.


2. Špecifický

Týka sa všetkých, ktorý uctievajú Allaha v zmysle dodržiavania Jeho zákona (Korán). Allah hovorí: „ Tí, ktorí sú odovzdaní Tomu, v moci ktorého je milosť, sú tí, ktorí chodia na zemi v tichosti a pokore (skromne a bez pýchy)...“ (Korán, 25:63)


3. Všeobecný

Možno ho prirovnať k otroctvu pod nátlakom, ktoré je charakteristické pre všetky stvorenia, veriacich i neveriacich. Allah hovorí: „ Každý, kto je v nebesiach a na zemi, príde ako poddaný k Tomu, v moci ktorého je milosť.“ (Korán, 19:93). Pokorený, bez akéhokoľvek vzdoru či odmietnutia. Anjeli, ľudia, džinovia a ďalší, sú všetci Jeho otroci, nemajúci žiadnu kontrolu či podiel na Jeho Moci a Sile. Budú prinavrátení k Nemu v Deň Zmŕtvychvstania, každý sám za seba, bez akejkoľvek podpory svojich detí, či svojho svetského majetku alebo iných prívržencov. Nikto a nič v ten Deň nebude s ním, iba jeho skutky. (Tafseer, As-Sadi)1 „Prídete k nám osamotení, tak ako sme vás prvýkrát stvorili....“ (Korán, 6:94).Použitá literatúra:

1. Imam Abdul Aziz Ibn Baaz: Explanation of the important lessons for every muslim. Preložené s dovolením prekladateľa, Haytham Ibn Mohammed Jameel Sarhaan

2. Abdulwahab Al-Sbenaty. Korán. Preklad do slovenského jazyka. Druhé vydanie, 2014.14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page