top of page

Tri otázky neveriaceho muža

Neveriaci muž (Kaafir) chcel raz vzdorovať vzdelanému učencovi tromi otázkami. Povedal mu, že ak mu ich úspešne zodpovie, tak vstúpi v islám a stane sa moslimom.Otázky, ktoré sa spýtal boli nasledovné:

  1. Ak všetko, čo sa deje na svete, sa deje podľa vôle Božej, ktorá je vopred známa, prečo človek bude potom potrestaný alebo odmenený za svoje skutky v Deň Súdu?

  2. Ak je diabol (shaytan) vytvorený z ohňa, ako mu môže potom oheň Pekla ublížiť?

  3. Ako môžeš veriť v Boha, keď Ho nevidíš?

Učenec zdvihol zo zeme hrudku vo veľkosti kameňa a trafil ňou neveriaceho človeka. Neveriaci muž sa nahneval a šiel za Sudcom (Qadi), aby sa mu posťažoval na správanie učenca, ktorý ho úmyselne trafil hrudou zeme. Sudca predvolal učenca a požiadal ho o vysvetlenie jeho konania. Učenec odpovedal, že touto formou odpovedal na prvú otázku neveriaceho muža.


Zmätený neveriaci muž sa spýtal: „Nechápem, nerozumiem tomu.“


„Nuž“, povedal učenec. „Pokiaľ sa všetko deje podľa Božej vôle, ktorá je vopred známa, potom prečo ma obviňuješ z toho, že som ťa trafil hrudou zeme?“...


„A teraz ti odpoviem na tvoju druhú otázku“, povedal učenec. „Človek je stvorený z hliny, zeme. Podobne ako táto hruda, ktorou som ťa trafil. Potom ako vysvetlíš, že som ti ublížil hrudou, ktorá je z rovnakej hmoty ako ty? Podobným spôsobom, ako Ti táto hruda zeme ublížila, ublíži Pekelný oheň daiblovi (Shaytán).“


A teraz ti odpoviem na tvoju tretiu otázku. Kedže nemôžeš vidieť bolesť spôsobenú touto hrudou, ktorou som ťa trafil, ako si môžeš byť istý, že tá bolesť tam skutočne je?


Neveriaci muž sa zamyslel nad zmysluplnými odpoveďami učenca a stal sa muslimom.


Zdroje:

Story Time. Tarbiyat series, part – 4Darul-Uloom Al Madania, Inc.

38 views0 comments

Comments


bottom of page