top of page
  • Writer's pictureKauty

Striedmosť v jedení

V jednom zo Sokratesových výrokov sa hovorí: „Jedz aby si žil, nežiješ aby si jedol.“ Ako obvykle Všemohúci Boh v Jeho vznešenej knihe Korán predbehol všetkých vedcov a výskumníkov pri riešení rôznych ľudských problémov. Nie je tomu inak ani v otázke stravovania.

Boží príkaz

Boh povedal: „Synovia Adama, berte si svoje ozdoby do každej mešity a jedzte a pite, ale nebuďte nestriedmi, pretože On nemá rád tých, ktorí striedmymi nie sú.“ (Korán 7:31) Všemohúci Boh hovorí, že nestriedmosť v jedení a pití je hriech, ktorému by sme sa mali vyhnúť. V mnohých veršoch nám Boh odporúča vyhýbať sa nestriedmosti, márnotratnosti a výstrednosti, udržiavať rovnováhu vo všetkých veciach, takisto v jedle a pití. On dal vzniknúť záhradám prepleteným i neprepleteným a palmám a sadivám, ktoré dávajú stravu rozličnú (rozličnej chuti, farby a na rôzne účely) a olivy a granátové jablká, podobné i nepodobné. Jedzte z ich plodov, keď plody dozrú a odovzdajte určený podiel v deň ženby a nebuďte nestriedmymi. Veď On nestriedmych rád nemá. A dal vzniknúť druhom dobytka na nosenie a na vystretie (na vystretie kože, ktorou sa pokrýva zem alebo na vystretie zvieraťa na zem za účelom jeho zarezania a získania mäsa) . Jedzte z toho, čo vám Boh dal a nenasledujte satanove stopy. On (satan) je pre vás nepriateľom zjavným. (Korán 6: 141-142)


Prorokove pripomenutie

Prorok (p.) nás taktiež vyzýval, aby sme sa neprejedali: Nie je nič horšieho než osoba, ktorá vypĺňa svoj žalúdok. Dosť pre syna Adama je niekoľko súst, ktoré udržia jeho chrbát rovný (uspokojí svoj hlad). Ak napriek tomu chce viac mal by vyplniť tretinu s jedlom, tretinu s pitím a tretinu nechať prázdnu. [At- Tirmidhi, Ibn Madžah] Toto prorokovo (p.) pravidlo je považované za jedno zo základov modernej medicíny, ktoré demonštruje úprimnosť proroka Mohameda (p.) a to, že všetko, čo povedal je inšpirované Bohom a nie ním samým


33 views0 comments

Comments


bottom of page