top of page

Prosba Proroka Noeho o bezpečné a požehnané „pristátie“

I povedz: „Pane môj! Daj mi zísť dole na mieste požehnanom. Ty si ten najlepší, kto dá niekomu zísť dole“.

Kapitola Al Muminún (Veriaci), verš 29Predstavme si, že sme migrantmi a cestujeme a nevieme kde pristaneme/dôjdeme. V taký čas sme ustarostení, aké bude nové miesto, akí budú ľudia na novom mieste, či nájdeme tam prácu, či naše deti budú môcť študovať, a ako sa tam budeme cítiť. Možno sme takúto situáciu ešte nezažili, ale veľakrát sa nám stalo, že sme išli do novej školy, do nového zamestnania, zmenili sme lekára, presťahovali sme sa na nové miesto alebo sme zažili ten najjednoduchší prípad, keď sme nevedeli nájsť miesto na parkovanie. V takomto prípade, miesto toho, aby sme si robili starostí, prosme Boha o pomoc: „Pane môj! Daj mi zísť dole na mieste požehnanom. Ty si ten najlepší, kto dá niekomu zísť dole“ Alebo inými slovami: „Ó Bože, pomôž mi dôjsť/pristáť na miesto/mieste, ktoré je požehnané, ktoré je plné dobra a požehnania, veď Ty si najlepší kto dá niekomu zísť dole - veď Ty si mojím najlepším Hostiteľom, urob prosím môj príchod, moju destináciu dobrým a požehnaným miestom.“


V kapitole Al Anbijá (Proroci) je uvedené vo verši 76: „Aj Noemovi, ktorý nás ešte predtým volal, sme splnili jeho prosbu a zachránili sme ho i jeho rodinu pred tiesňou obrovskou.“ Preto, keď prosíme Boha o pokojnú a bezpečnú cestu, prosme tiež aj o dobrý koniec – o bezpečné a požehnané „pristátie“.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Al Muminún (Veriaci), verš 29 od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.comRecent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page