top of page

Prosba o svetlo v tomto živote a vo večnosti

„Vy, ktorí ste uverili, učiňte pokánie k Bohu, pokánie úprimné, azda vám Pán váš vymaže vaše zlé skutky a dá vám vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky, v deň, keď Boh nevystaví poníženiu proroka a tých, ktorí s ním uverili. Ich svetlo bude bežať pred nimi i po pravici ich a budú hovoriť.: „Pane náš, dokonaj nám naše svetlo a odpusti nám. Veď Ty máš nad všetkým moc“. (Kapitola Al Tahrím 8. verš)


Každý z nás v minulosti urobil chyby, ktoré ho ťažia. Boh nám v tomto verši dáva nádej cestou úprimného pokánia. Pokánie znamená, že sa človek mení k lepšiemu – prosí Boha o odpustenie a nahrádza svoje zlé skutky dobrými. Nepozerá sa späť do svojej minulosti.


Boh chce od nás úprimné pokánie. Úprimnosť v pokání znamená byť úprimný a pravdivý k sebe aj k Bohu a byť odhodlaný a neústupný – to znamená, keď sa rozhodneme zmeniť, opustiť hriech a nevrátiť sa späť k nemu.


Čo nám pomôže v tom, aby sme netúžili po spáchaní hriechu znova? Dokážeme to iba vtedy, keď sa nám ten hriech znepáči, sprotiví. Ako to zvládneme? Boh nám hovorí, aby sme zmenili svoju cestu teraz úprimným pokáním, aby sme urobili niečo dobré teraz. Ak sa dokážeme úprimne kajať, budeme mať svetlo – úprimné pokánie znamená zažať svetlo na ceste životom.


V kapitole Al Nisá je uvedené: verš 174: „Ľudia! Dostal sa vám dôkaz od Pána vášho, a zoslali sme vám svetlo jasné.“ Vo verši 175: „Tí, ktorí uverili v Boha a Ním chránili sami seba, tých zahrnie milosťou svojou a dobrodením a usmerní ich k Sebe po ceste rovnej.“

Korán je svetlom a preto riadiť sa Koránom a jeho zdieľaním s našimi najbližšími a ostatnými získavame viac svetla a viac usmernenia na našej ceste životom.


Ak by sme vedeli, že pár dní nebude elektrina, čo by sme urobili? Určite by sme sa na to pripravili zakúpením sviečok, dostatočným nabitím počítačov, mobilov a ostatných prístrojov, ktoré budeme počas tej doby potrebovať. A tak podobne sa musíme pripraviť aj na súdny deň a na večnosť. Zadovážme si svetlo, ktoré s nami zostane až do večnosti už teraz. Môžeme začať aj prosbou uvedenou v úvodnom verši: „Pane náš, dokonaj nám naše svetlo a odpusti nám. Veď Ty máš nad všetkým moc“.


Výsledkom úprimného pokánia je odpustenie, vymazanie hriechu. V úvodnom verši vidíme, že podmienkou odpustenia je, aby človek činil úprimné pokánie. A druhým benefitom úprimného pokánia je, že nám Boh dá vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky v deň, keď Prorok a tí, ktorí s ním uverili nebudú ponížení. Ponížením Súdneho dňa je, že hriechy sú odhalené a osoba je uvedená do pekelného ohňa. V kapitole Al Hadíd, verš 12 je uvedené: „V deň, keď uvidíš veriacich mužov a veriace ženy, ako ich svetlo beží pred nimi i po pravici ich: „Radostná správa vám náleží dnes, záhrady, pod ktorými tečú rieky, v ktorých budete naveky, to je veru tá obrovská výhra“.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Tahrím 8. verš od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com42 views0 comments

Comments


bottom of page