top of page

Prosba Ál Imrán kapitola tretia verš ôsmy

Updated: Apr 19, 2022

„Pane náš: „Nenechaj naše srdcia odchýliť sa po tom, ako si nás správne usmernil a daj nám milosť pochádzajúcu od Teba. Veď Ty si nekonečne štedrý.“ (kapitola Ál Imrán 8. verš)Touto prosbou prosíme Boha, aby nenechal naše srdcia odchýliť sa od správneho usmernenia po tom ako nám ukázal pravdu – po tom ako sme získali poznanie. Touto prosbou prosíme Boha, aby nás zachoval neochvejných a pevných v našom náboženstve.


Usmernenie pochádza od Boha a preto touto prosbou Ho prosíme, aby nás nenechal zblúdiť, pretože je veľa skúšok v tomto živote a jedine pridŕžaním sa zásad, ktoré nám Boh v Koráne uložil môžeme v týchto skúškach uspieť. Takže touto prosbou prosíme Boha, aby nás v týchto situáciách ochránil a držal nás v bezpečí.


Zároveň touto prosbou prosíme Boha o milosrdenstvo od Neho – milosrdenstvom sa tu myslí vytrvalosť, pevnosť v náboženstve a usmernení – vo význame „daj nám schopnosť porozumieť a nasledovať Korán.“

Pororok Mohammed, požehnanie a pokoj s ním, veľmi často prosil Boha o vytrvalosť touto prosbou: „Ya muqaliba al qulúb, thabit qalbi ala dínik.“ – „Bože, ty máš v moci obraciať srdcia, upevni moje srdce v náboženstve Tebou daným.“ – vo význame, ten kto obracia srdcia, prosím urob ma vytrvalým, pevným na Tvojom náboženstve.


Niekedy počujeme od ľudí zlé veci o našom nábožensve a niekedy je to našepkávaním od Satana a niekedy je to od nás samých. My nie sme sami schopní iba vďaka poznaniu, ktoré sme získali, byť vytrvalí a pevní. Sme toho schopní len s pomocou Boha.


Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Ál Imrán 8. verš od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com


20 views0 comments

Comments


bottom of page