top of page

Príbehy pre deti>Čo je to IHSAAN, najvyšší stupeň viery?

Medzi rannými Muslimami žil raz veľmi zbožný mladý muž, menom Haatim al-Asam, ktorý chodil do triedy, v ktorej mu jeho učiteľ preukazoval veľa láskavosti a uprednostňoval ho pred ostatnými študentmi. Vyzeralo to, akoby ho mal učiteľ veľmi rád, pretože mu vždy preukazoval špeciálnu pozornosť, kedykoľvek sa objavil v triede. Ostatní študenti z triedy si všimli, že učiteľ zaobchádzal s Haatimom lepšie ako s ostatnými a samozrejme sa im to nepáčilo.

Jedného dňa prišli k svojmu učiteľovi so sťažnosťou:

„Pán učiteľ, zaobchádzate s Haatimom lepšie ako s hociktorým z nás! To nie je spravodlivé! Mali by ste zaobchádzať so všetkými rovnako.“

Učiteľ vedel, že to bola pravda. Správal sa k Haatimovi lepšie, lebo Haatim bol jeho obľúbený študent. A mal nato veľmi silný dôvod. Vedel, že všetci ostatní študenti neboli na tej istej úrovni ako Haatim, v zmysle jeho bohabojnosti (Taqwa) a správaniu. Preto sa učiteľ rozhodol dokázať svojim študentom, prečo Haatim je jeho najobľúbenejší žiak.

A tak jedného dňa učiteľ priniesol živé kuriatka a dal každému z jeho študentov jedno. Povedal im: „Ok, mám pre vás všetkých úlohu, drahí študenti. Pamätáte sa na našu hodinu o obetovaní zvierat? Chcem od vás, aby ste išli niekde, kde vás nikto nevidí a obetujte tam svoje kuriatko.“

Študenti sa zamysleli nad touto zaujímavou úlohou a rozišli sa nájsť tajné miesta. Onedlho sa vrátili späť, a všetci okrem Haatima držali v ruke svoje nimi obetované mŕtve kuriatka.

Všetci pozerali na Haatima, ktorý v ruke držal stále živé kuriatko. Vyzeralo to, akoby Haatim zlyhal pri plnení tejto úlohy.

Učiteľ sa spýtal Haatima:“Prečo si neobetoval svoje kuriatko, môj milovaný študent?“

Haatim odpovedal, „Nuž, povedali ste, aby som išiel tam, kde ma nikto nevidí. Ale kdekoľvek som šiel, Allah ma môže vidieť.“

SubhaanAllah! Allah je Najvznešenejší.

Koľkí z nás by sme si pripomenuli Allaha Vznešeného, keby nám bolo povedané, choď niekde, kde ťa nikto nevidí? Zamyslime sa, každý jeden z nás. Koľkí z ľudí by v takej chvíli ozaj premýšľali o Bohu?

Ľudia zvyčajne rozmýšľajú len o iných ľuďoch, ktorí ich môžu vidieť, ktorí ich môžu sledovať. Preto ľudia zamykajú dvere, zatvárajú okná, či zaťahujú závesy. Zhasnú svetlo. Zabezpečia, aby tam nebola žiadna CCTV kamera. A neuvedomujú si, alebo ešte horšie, je im jedno, že Allah Vševidiaci ich pozoruje.

SubhaanAllah. Allah je Najvznešenejší.

Najdôležitejší zo všetkých svedkov je Allah. No napriek tomu, koľkí z nás, si to uvedomujú?

Bohabojní ľudia hovoria „Nepozeraj nato aký malý je ten hriech, ale pozeraj na to aký Veľký je Ten, proti Ktorému si zhrešil.“1 Keby sme to len mohli vidieť.

Musíme pochopiť, že tu nejde o hriech, ktorý vykonáš.

Ale ide o to, pred Kým hrešíš. A Kto to je?

Je to Allah Najvznešenejší.

PONAUČENIE

Nezabúdajme. Deň Vzkriesenia je veľmi blízko.

Jedným z mien Dňa Vzkriesenia, ktoré sa spomína vo svätom Koráne a v Prorokovej Tradícii (Sunna), je „Deň, v ktorom povstanú svedkovia“. Je na mieste otázka, prečo tomuto Dňu Allah dal také meno? Nuž... Deň súdu je Dňom, keď VŠETCI svedkovia vystúpia. V Deň Vzkriesenia bude mnoho svedkov svedčiacich pre nás alebo proti nám.

V prvom rade je najlepším svedkom kto? Nie je to nikto iný ako Allah Vševidiaci a Všepočujúci.

Allah vie, čo skrývame. A On vie, čo odhaľujeme. Allah Vševidiaci môže dokonca vidieť za čiernej noci stopy čierneho mravca na čiernom kameni!

Allah Najvznešenejší je prvý a najdôležitejší zo všetkých svedkov našich skutkov. Z tohto dôvodu sa proroka Mohameda, pokoj a mier s ním, pýtali na najvyššiu úroveň viery (Imaan). Odpovedal: „Najvyššia úroveň viery (Imaan) je ‚Ihsaan‘. čo je Ihsaan? Ihsaan je, že uctievate Allaha, akoby ste ho mohli vidieť. Ale ak nemôžete dosiahnúť túto úroveň, potom si aspoň pamätajte, že Allah vidí vás!

A takto sa správali naši „zbožní predchodcovia“. Snažili sa vždy pamätať na skutočnosť, že Allah na nich vždy dohliada.

Othman ibn Affan, nech je s ním Allah spokojný, jeden prorokov spoločník (sahaba), kedykoľvek si vyzliekol svoje oblečenie, aby sa mohol osprchovať, cítil zahanbenie, že ho Allah Najvznešenejší uvidí vyzlečeného. Bolo mu tak nepríjemne byť v takom stave. Koľkí z nás by o tom vôbec uvažovali? SubhaanAllah...


Zdroje:27 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page