top of page

Kapitola Al Fatiha - Štvrtý verš

Updated: Jul 16, 2021

,,Všetka chvála patrí Allahovi, pretože On je Pánom svetov, On je Arrahman (úplne milosrdný), Arraheem (jedinečne milosrdný), a On je Pánom Dňa Odplaty."

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
Všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi Dňa Odplaty

Arabské slovo „Málik“ znamená ten, kto má úplnú autoritu, a aj vlastníctvo k danej veci. To znamená, že „Málik“ je niekto kto je najvyšší vo svojej hodnosti, niet nikoho kto by bol nad ním v moci, cnosti, dokonalosti, akýmkoľvek spôsobom.

Allah je Pánom Dňa Odplaty. Ale Allah je aj Pánom tohto sveta, tohto života a tých, ktorí sú v ňom. Má úplnu autoritu, môže robiť čo chce? Áno má, áno môže. Prečo je tu teda povedané, že Allah je Pánom Dňa Odplaty? Je tu spojitosť s atribútmi Allaha Arrahman (úplne milosrdný) a Arraheem (jedinečne milosrdný) a s Dňom odplaty, ktorá nám pripomína, že Allah, ktorý je Arrahman (úplne milosrdný) a Arraheen (jedinečne milosrdný), nás bude tiež odplácať za naše skutky. Uznávame Allaha ako Arrahman (úplne milosrdný) a Arraheem (jedinečne milosrdný), ale nemôžeme zabudnúť, že je tiež Pánom Dňa odplaty, Pánom dňa kedy bude Jeho autorita najjasnejšia.


Skutočná autorita a vlastníctvo patrí Allahovi

My vidíme v tomto svete veľa ľudí, ktorí tvrdia, že sú králi, vodcovia, a ostatní, ktorí majú vlastníctvo; jeden má autoritu, druhý je vlastníkom veľkého pozemku. Všetky autority tohto sveta raz skončia. A skutočné vlastníctvo a skutočná autorita sa prejavia v Deň Odplaty. Prezidenti tohto sveta, nebudú prezidentmi vo večnosti. Ľudia, ktorí sú majiteľmi čohokoľvek, nebudú vlastníkmi vo večnosti. Najbohatší človek tohto sveta, ak nemá žiadny dobrý skutok, v Deň Odplaty čo má? Nemá vlastne nič. Jeho bohatstvo mu neprospelo v ničom, stratil ho v Deň Odplaty. Bohatstvo a autorita, ktorú ľudia majú v tomto svete skončí, v Deň Odplaty bude iba viditeľná autorita a vlastníctvo Allahove.

My vieme, že Allah je Master, Pánom a Vlastníkom v tomto svete, ale máme tendenciu zabúdať. Prečo? Keď vidíme bohatých, mocných a vplyvných tohto sveta, bojíme sa ich, a zabudneme sa báť Allah Vysokovznešeného, a preto sa stávame poslušnými voči nim, a prestávame byť poslušnými voči Allahovi.

V kapitole Qhafir, vo veršoch 15 – 17, je uvedené vo význame:

„On je povýšený nad (všetkými) stupňami (hodnosťami), Vlastník Trónu; On posiela ducha zjavenia Svojho tomu komu chce zo svojich služobníkov, aby varoval pred Dňom stretnutia (Súdnym dňom),“

„Dňom, keď oni (mŕtvi) vyjdú (z hrobov), nebude nič ukryté pred Allahom. Komu dnes patrí kráľovstvo? Allahovi, Jedinému, Všemohúcemu.“

„Dnes bude odmenená každá duša za to čo si vyslúžila, dnes nebude žiadna krivda (žiadna nespravodlivosť). Veru, Allah je rýchly vo svojom účtovaní.“


Deň Súdny, Deň Odplaty

Súdny deň má veľa mien, Deň vzkriesenia, Pohroma, Posledný deň, Deň zúčtovania, Deň ľútosti. Allah v tejto kapitole hovorí o Súdnom dni ako o Dni Odplaty.

Arabské slovo „deen“ znamená „dať niekomu odplatu za to, čo urobil“. Keď človek robí dobro, odmeníš ho za dobré činy, a ak niekto urobí zle, odplatíš ho trestom, takže ľudia budú odplatení podľa svojich skutkov.

Čo nám tento verš ukazuje? Keď myslíme na Deň odplaty, na Súdny deň, čo rozumieme? Mali by sme byť opatrní pri každom skutku, ktorý urobíme. Za každý čin, ktorý urobíme, zaplatíme, budeme zaň niesť zodpovednosť. Neboli sme poslaní do tohto života bezdôvodne, bezcieľne.

Allah sa nás pýta v kapitole Al Qiyaama, vo verši 36, vo význame: „Myslí si snáď človek, že bude ponechaný nepovšimnutý (po smrti, bez toho aby bol odplatený za svoje skutky)?“

Vzhľadom na to čo bolo spomenuté, mali by sme si naozaj robiť starosti o naše skutky a byť opatrný v tom ako rozprávame a jednáme s ľuďmi, lebo za každý skutok budeme odplatený, budeme niesť zodpovednosť.

Prosím Allaha, aby nám odpustil naše zlyhania, a naše hriechy, aby nás obdaroval bohabojnosťou vo všetkom čo robíme, a aby premenil každý náš krok na dobro v tomto živote a aj vo večnosti. Amen


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie verša 87 kapitoly Al Hijr od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page