top of page

Myslenie a snaha prispievajú k úspechu

Updated: Jan 24, 2023

Myslenie a snaha v každej situácii nás usmernia k úspechu, ktorý zotrváČo je úspech?

Veľakrát sa mi stalo, že som v živote zlyhala do určitej miery, či už nesplnením čo sme sľúbila, alebo neovládaním svojho hnevu alebo jednoducho, že mi v dôsledku vonkajších faktorov nevyšlo čo som si predsavzala. Možno aj Vám sa prihodilo niečo podobné. Stále sa o niečo snažíme – dosiahnuť cieľ, ktorý sme si naplánovali a o ktorom sme presvedčení, že nás dovedie k úspechu svojím spôsobom. Ľudia majú rôzne ciele a tak aj rôzne vnímajú úspech. Úspech môže byť niečo čo nás privedie k určitej forme prospechu pre nás samých, našich najbližších alebo pre spoločnosť. Pre niektorých z nás znamená úspech promócia na univerzite, postúpenie v práci a pre niekoho je úspechom zdravie alebo rodina, kde vládne pokoj a láska. Pre iného je úspechom uznanie alebo sláva v spoločnosti. A pre niekoho je len úspechom to, že dokázal prekonať svoj hnev a neprejavil ho navonok nevhodným správaním.

Úspech chápeme rôzne v čase mladosti a v čase dospelosti. Môže sa stať, že udalosť, ktorú sme v minulosti považovali za úspech, dnes ju už nevidíme ako úspech, alebo v najhoršom ju vidíme ako chybu, ktorá nás ťaží. Môže to byť následkom veku, poznania, ktoré sme získali a skúsenosťami, ktoré sme nadobudli. Pre niekoho úžitok z úspechu potrebuje byť vyjadrený v materiálnej hodnote a pre iného postačuje spirituálna hodnota.


Úspech v ponímaní známych osobností

Je veľa rád úspešných osobností, viac známych alebo menej, o tom ako môžeme dosiahnuť svoje ciele či už v práci, v obchodovaní alebo v rodine a tak sa stať úspešnými v ich ponímaní. Prvé čo si všimneme na príbehu úspešných je to, že rozmýšľali, plánovali každý krok a tak všetko prispôsobovali dosiahnutiu svojho cieľa. Nenasledovali slepo dav bez rozmýšľania, boli istým spôsobom výnimoční.

Elon Musk, ktorého meno sa spája s obchodnou spoločnosťou TESLA hovorí, že hlavným faktorom jeho úspechu je myslenie. Elon mal vždy veľké plány a veľké sny. Verí v to, že veľké sny nás pripravujú na vyššiu úroveň a vyžadujú si vyšší pracovný výkon s iným myslením. Veľkí myslitelia myslia z obrovskej a makroskopickej perspektívy, ktorá pozdvihuje celý proces od myšlienok, plánov, práce, činov, implementácie a výsledkov.[1]

MUDr. Michal Šarafín je všeobecným lekárom, ktorý prezentuje strategické myslenie na svojej webovej stránke www.stromzdravia.sk, kde uvádza: „Myslenie je namáhavé. Väčšine ľudí sa nechce myslieť. Podvedome sa mysleniu vyhýbajú. Ľahšie je, ak myslí niekto za nás. Myslenie je práve tá schopnosť, ktorá najlepšie charakterizuje lídrov. Lídri sa neboja strategicky myslieť a definovať svoje ciele. Odvážnymi krokmi a usilovnou prácou ich následne i realizovať. Čo robí väčšine ľudí problém, je ich vlastné myslenie.“


Duchovný/Charakterový úspech

Teraz by som rada hovorila o duchovnom resp. charakterovom úspechu. V Koráne, v znamení 200 kapitoly Ál Imrán (Rodina Imránová) Boh povedal: „Vy, ktorí ste uverili, buďte trpezliví a majte viac trpezlivosti počas vojny a strážte svoje hranice a bojte sa Boha, azda prospejete.“ V každej situácii máme príležitosť na to ako na ňu zareagujeme. Táto výzva je istým spôsobom bojiskom, kde si potrebujeme chrániť cestu, ktorá nás usmerní k nášmu cieľu a tak k úspechu. Toto bojisko je miestom kde musíme začať rozmýšľať a vidieť kroky vpred. Zároveň nás to núti zápasiť buď so samým sebou alebo s okolím. Počas štúdia na univerzite môžeme mať predmet, ktorý nás nezaujme či už je príčinou samotný učiteľ alebo obsah predmetu. Vtedy sa musíme zastaviť a slepo nenasledovať naše emócie nezaujatosti k predmetu, ale sa zaprieť a držať sa toho čo je našou prioritou, aby nás tento predmet neodradil od dosiahnutia nášho cieľa na univerzite. V práci je to podobné – keď kolegovia majú iní názor na riešenie spoločného problému. Zápasíme s pocitmi byť lepší ako oni, s tým ako ukázať, že naše riešenie je to najlepšie. Ale keď zapneme myslenie, uvedomíme si, že konfliktami nedosiahneme cieľ a tak musíme urobiť ústupok/kompromis, aby sme dosiahli prospech organizácie, pre ktorú pracujeme.


Podiel trpezlivosti/vytrvalosti na ceste k úspechu

Inými slovami v kontexte s náboženstvom, Boh nám dáva v Koráne radu, že ak chceme dosiahnuť náš cieľ – získať úspech, musíme sa stať trpezlivými vo význame, že musíme niečo znášať čo sa nám nepáči a vytrvať, nabrať silu a tak pokračovať v dosahovaní nášho cieľa, ktorý nás dovedie k úspechu. K tomu sa vieme dopracovať, len ak používame našu myseľ/rozum a keď povzbudzujeme aj ostatných k trpezlivosti/k vytrvalosti, pretože nežijeme vo vákuum, a aj keď sa nazdávame, že ten úspech je iba náš, vždy sú tam aj druhí, ktorí k nemu prispievajú alebo vo výsledku majú z neho úžitok.

„Chrániť si svoje hranice“ znie možno čudne, ale každý krok na ceste do nášho cieľa si potrebujeme chrániť. Inými slovami potrebujeme pri tom použiť svoje myslenie, svoj rozum a určiť si priority. Je to ako ohraničiť náš cieľ určitými hranicami, aby sme nevybočili z cesty, ktorá nás dovedie do cieľa. Je to ako , keď máme na druhý deň ráno dôležitý pohovor, ktorý nám môže zaistiť to, že nás príjmu do zamestnania; už deň vopred sa na to pripravujeme – ideme spať skoro, aby sme mali ráno energiu, naštudujeme si informácie o budúcom zamestnávateľovi – jednoducho sa pripravíme, aby sme správne reagovali na otázky, ktoré predpokladáme, že sa nás spýtajú na pohovore.


Viera v seba na ceste k úspechu

Vrátim sa k tomu najdôležitejšiemu čo je uvedené na začiatku spomenutého znamenia v Koráne: „Vy, ktorí ste uverili....“. Znamenie hovorí, že bez viery nie sme schopní úspech dosiahnuť. Elon Musk tiež hovorí o viere, keď uvádza, že v počiatočných fázach Tesly sa mu dostalo veľa kritiky a pesimistických komentárov typu „to sa nedá urobiť“. Bolo to ťažké nájsť predajcov a kvalitných dodávateľov, pretože väčšina ľudí neverila jeho plánom.[2] Veril sám sebe, že to čo si predsavzal dosiahne, bez ohľadu na to, že okolie mu neverilo.


Viera v Boha vs. Viera v seba samého na ceste k úspechu

Viera je dôležitá na ceste k dosiahnutiu úspechu. Podstatné je, či veríme v seba samého, alebo veríme tomu, že úspech pochádza od Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nám dáva cennú radu v spomenutom znamení v Koráne. Je to ako zostrojiť auto z kvalitných súčiastok, následkom čoho nám vznikne kvalitné auto. Tak isto je to aj s naším cieľom, ak sú jeho súčiastky, z ktorých ho skladáme veľmi kvalitné, bude výsledok dosahovať tú najvyššiu kvalitu. To znamená, že ak veríme, že zdrojom úspechu je Boh, ktorého láska, sila a milosť nám pomôžu a nasmerujú vonkajšieho faktory (ktoré sú mimo našej kontroly) tak, aby nám uľahčili dosiahnutie cieľa, potom vkladáme do nášho cieľa komponenty s vyššou hodnotou, ktoré zaručia, že výsledok ku ktorému spejeme (náš úspech), bude mať vyššiu kvalitu a tým aj hodnotnejší prínos. Takto zvolený postup, je v podstate to, čo nás privedie k trvalejšiemu úspechu, ktorý nezmizne.

[1] https://ciolook.com/what-makes-elon-musk-a-successful-entrepreneur/ [2] https://ciolook.com/what-makes-elon-musk-a-successful-entrepreneur/Zdroje:

Korán, Preklad do slovenského jazyka, Abdulwahab Al-Sbenaty

Svatý Korán, český překlad, význam a komentář s rejstříkem veršů, Ivan Hrbek

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Ál Imrán, znamenie 200, od Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page