top of page

Myslenie a snaženie vedú k úspechu


Veľakrát sa mi stalo, že som v živote zlyhala do určitej miery, či už nesplnením čo som sľúbila, alebo neovládaním svojho hnevu alebo jednoducho, že mi v dôsledku vonkajších faktorov nevyšlo čo som si predsavzala. Možno aj Vám sa prihodilo niečo podobné. Stále sa o niečo snažíme – dosiahnuť cieľ, ktorý sme si naplánovali a o ktorom sme presvedčení, že nás dovedie k úspechu svojím spôsobom. Ľudia majú rôzne ciele a tak aj rôzne vnímajú úspech. Úspech môže byť niečo čo nás privedie k určitej forme prospechu pre nás samých, našich najbližších alebo pre spoločnosť. Pre niekoho úžitok z úspechu potrebuje byť vyjadrený v materiálnej hodnote a pre iného postačuje spirituálna hodnota.

Rada by som hovorila o duchovnom resp. charakterovom úspechu. V Koráne, v verš 200 kapitoly Ál Imrán (Rodina Imránová) Boh povedal: „Vy, ktorí ste uverili, buďte trpezliví a majte viac trpezlivosti počas vojny a strážte svoje hranice a bojte sa Boha, azda prospejete.“ V každej situácii máme príležitosť na to, zareagovať správne. Táto výzva je istým spôsobom bojiskom, kde si potrebujeme chrániť cestu, ktorá nás usmerní k nášmu cieľu a tak k úspechu. Toto bojisko je miestom kde musíme začať rozmýšľať a vidieť kroky vpred. Zároveň nás to núti zápasiť buď so samým sebou alebo s okolím.


Veľký podiel na ceste k úspechu má trpezlivosť a vytrvalosť. Boh nám dáva v Koráne radu, že ak chceme dosiahnuť náš cieľ – získať úspech, musíme sa stať trpezlivými vo význame, že musíme niečo znášať čo sa nám nepáči a vytrvať, nabrať silu a tak pokračovať v dosahovaní nášho cieľa, ktorý nás dovedie k úspechu. K tomu sa vieme dopracovať, len ak používame našu myseľ/rozum a keď povzbudzujeme aj ostatných k trpezlivosti a k vytrvalosti, pretože nežijeme vo vákuum. Aj keď sa nazdávame, že ten úspech je iba náš, vždy sú tam aj druhí, ktorí k nemu prispievajú alebo vo výsledku majú z neho úžitok.

„Chrániť si svoje hranice“ znie možno čudne, ale každý krok na ceste do nášho cieľa si potrebujeme chrániť. Inými slovami, potrebujeme pri tom použiť svoje myslenie, svoj rozum a určiť si priority. Je to ako ohraničiť náš cieľ určitými hranicami, aby sme nevybočili z cesty, ktorá nás dovedie do cieľa.


Verš z Koránu, ktorý som spomenula hovorí, že bez viery nie sme schopní úspech dosiahnuť. Viera je dôležitá na ceste k dosiahnutiu úspechu. Podstatné je, či veríme v seba samého, alebo veríme tomu, že úspech pochádza od Boha, ktorý nás stvoril, ktorý nám dáva cennú radu v spomenutom verši v Koráne. Je to ako zostrojiť auto z kvalitných súčiastok, následkom čoho nám vznikne kvalitné auto. Tak isto je to aj s naším cieľom - ak sú jeho súčiastky, z ktorých ho skladáme veľmi kvalitné, bude výsledok dosahovať tú najvyššiu kvalitu. To znamená, že ak veríme, že zdrojom úspechu je Boh, ktorého láska, sila a milosť nám pomôžu a nasmerujú vonkajšieho faktory (ktoré sú mimo našej kontroly) tak, aby nám uľahčili dosiahnutie cieľa, potom vkladáme do nášho cieľa komponenty s vyššou hodnotou, ktoré zaručia, že výsledok ku ktorému spejeme (náš úspech), bude mať vyššiu kvalitu a tým aj hodnotnejší prínos. Takto zvolený postup, je v podstate to, čo nás privedie k trvalejšiemu úspechu, ktorý nezmizne.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page