top of page
  • Writer's pictureKauty

Modlitebné úkony a ich pozitívny vplyv na zdravie

Úryvok z výskumu: Vyhodnotenie nového cvičenia prebratého z modlitby (SALAT) ako krátko –trvajúcej a častej telesnej aktivity v rehabilitácii geriatrických a postihnutých pacientov. (Mohammed Faruque Reza, MBBS; Yuji Urakami, MD; Yukio Mano, MD, PhD)


Milióny moslimov na celom svete vykonávajú svoje pravidelné modlitby v presne určený čas. Na tomto základe sme si stanovili predpoklad, že salat, so všetkými jej pozíciami, hrá dôležitú úlohu pri zlepšovaní psychologického zdravia (vrátane zvyšovania sebadôvery a sebavedomia), pri zvyšovaní sily svalovo-kostrovej sústavy, pri zlepšení pohybovej aktivity a pri zlepšení prekrvenia mozgu, a tak je prospešná pri rehabilitácii geriatrických a postihnutých pacientov.

Jednotlivé polohy modlitbového rituálu zahŕňajú státie, sklonenie, úklon hlavy k zemi (prostrácia) a sedenie. Pred modlitbou, veriaci sú povinní si umyť ústnu a nosnú dutinu, tvár, opláchnuť ruky až k lakťom a nohy/chodidlá až k členkom. Tieto činnosti sú u zdravých ľudí vykonávané automaticky, ale môžu sa stať extrémne náročnými pre ľudí s poškodeným vnímaním, motorikou alebo iným postihnutím.

Veriaci väčšinou nosia voľné oblečenie počas modlitby. Modlitba sa vykonáva v tichom prostredí, ktoré pomáha

mysli sústrediť sa na modlitbu. Tento typ koncentrácie mysli má ukľudňujúci účinok a je iný ako bežná meditácia. Salat je telesný a zároveň aj spirituálny akt zahŕňajúci úplnú poslušnosť a podriadenosť voči Bohu.

Predsavzatie ísť sa modliť má liečivý účinok na depresiu a státie podporuje rozvinutie rovnováhy organizmu v stoji.

Státie

Veriaci stoja a sústredia svoje mysle na modlitbu. Reaktívna depresia (v zmysle psychiatrického ochorenia, pravdepodobne) je častá u starých a postihnutých ľudí.

Predsavzatie ísť sa modliť má liečivý účinok na depresiu a státie podporuje rozvinutie rovnováhy organizmu v stoji. Ak ľudia stoja v pohode, centrum gravitácie je väčšinou v strede medzi nohami, ktoré sú od seba na šírku ramien. V stoji, veriaci dvihnú ruky na úroveň uší a držiac ľavé zápästie pravou rukou zložia jednu ruku na druhú na brucho nad pupok alebo na hruď. Počas zovretia pravej ruky, je zvýšený tok krvi v ľavej hemisfére mozgu, v motorickom centre mozgovej kôry, ktoré zodpovedá za inerváciu ruky. A následne sa zvyšuje prekrvenie v zhodnej senzorickej oblasti (oblasti vnímania) v parietálnom laloku mozgu. Veriaci recitujú verše z Koránu, ktorý je napísaný v arabčine. Ako v každom inom jazyku, rôzne svaly sú zapojené do tvorby reči a artikulácie. Počas reči dochádza k obojstrannému zvýšeniu prekrvenia tváre, jazyka, sensorických a motorických oblastí úst, a hornej časti mozgovej kôry v motorickom centre v čelovom laloku mozgu. Počas vytvárania reči (nie memorovania) sa zvyšuje prekrvenie aj v Brocovej a Wernickej oblasti – sú to časti mozgovej kôry lokalizované po stranách spánkového laloka mozgu a zapájajú sa do porozumenia čítanej a písanej reči.Úklon

Po státí a recitovaní veršov, nastáva predklonenie – ide o ohnutie chrbtice smerom dopredu, hlavne v driekovom

(driekovo-krížovom kľbe) – a položenie vystretých rúk na kolená, ktoré sú v hyperextenzii (maximálna poloha vystretia nôh). Po niekoľkých sekundách sa veriaci postupne vracia do stoja – chrbtica sa postupne vyrovnáva.


Úklon hlavy k zemi – prostrácia

Úklon hlavy k zemi je základom salat. Začína zo stoja a prechádza do kľaku, nasleduje sklonenie hlavy a dotknutie sa zeme čelom, s tým, že dlane sú položené na zemi na úrovni uší a lakte sú ohnuté. Trvá niekoľko sekúnd. Tieto pohyby majú veľký vplyv na krvný tok v ľudskom mozgu. Pre odchýlky v hodnote arterialného tlaku v tele, prostrácia pomáha zlepšiť prekrvenie mozgu a predchádza sa tak vzniku ischemickej chorobe mozgu.

Rôzne polohy salat - od vzpriamenej pozície po prostráciu – pomáhajú udržiavať plynulosť rovnováhy v stoji. Počas modlitby, veriaci má väčšinou oči fixované na miesto prostrácie. Táto zraková fixácia spolu s proprioceptívným systémom a vestibulárnym systémom zabezpečuje komplexné vnímanie polohy v mozgovom kmeni a mozočku


Sedenie a ukončenie Salat

Po státí, úklone a následnej prostrácii prichádza sedenie na zohnutých kolenách, pričom na ľavej nohe je dorzálna flexia čenka a metatarsofalangeálneho kľbu počas niekoľkých sekúnd. Salat je ukončená otočením hlavy na pravé a ľavé rameno.Záver

Salat má vplyv na zlepšenie svalových funkciívu geriatrických a postihnutých pacientov v rehabilitačnom procese z psychologického, svalovo-kostrového a cerebrálneho hľadiska. Fyzioterapeut, ktorý pomáha

pacientovi obnoviť a uchovať rozsah jeho pohybov v kĺboch pomocou mobilizačných techník a cvičení, môže brať tento systém modlitby ako model pri prinavracaní sily pacientom.


Starší a postihnutí ľudia môžu získať významný zdravotný úžitok s malou až strednou námahou, ak je salat vykonávaná denne. Salat je špecifická v tom, že je krátka, s malou až strednou psychologickou, telesnou a mozgovou aktivitou.

Vedecké dôkazy tiež podporujú názor, že aj aktivity stredne ťažkej intenzity, ak sú vykonávané denne, sú zdraviu prospešné z dlhodobého hľadiska (Americká Kardiologická–Srdcová Asociácia).


Salat je cvičenie, ktoré môže byť vykonávané v skupinách alebo individuálne bez akýchkoľvek cvičebných pomôcok. A tak človek, v rehabilitačnom programe, môže cvičiť ľahko a v pohodlí svojej izby, dokonca aj keď sedí na invalidnom vozíku alebo na posteli. Väčšina svalov a kĺbov tela sú zapojené do práce počas modlitby. Táto aktivita je vhodná pre všetky typy pacientov, deti, starých, telesne postihnutých, na posilnenie ich svalov rovnako ako ich mysle.
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page