top of page
  • Writer's pictureKauty

Modlitebné úkony a ich pozitívny vplyv na zdravie

Úryvok z výskumu: Vyhodnotenie nového cvičenia prebratého z modlitby (SALAT) ako krátko –trvajúcej a častej telesnej aktivity v rehabilitácii geriatrických a postihnutých pacientov. (Mohammed Faruque Reza, MBBS; Yuji Urakami, MD; Yukio Mano, MD, PhD)


Milióny moslimov na celom svete vykonávajú svoje pravidelné modlitby v presne určený čas. Na tomto základe sme si stanovili predpoklad, že salat, so všetkými jej pozíciami, hrá dôležitú úlohu pri zlepšovaní psychologického zdravia (vrátane zvyšovania sebadôvery a sebavedomia), pri zvyšovaní sily svalovo-kostrovej sústavy, pri zlepšení pohybovej aktivity a pri zlepšení prekrvenia mozgu, a tak je prospešná pri rehabilitácii geriatrických a postihnutých pacientov.

Jednotlivé polohy modlitbového rituálu zahŕňajú státie, sklonenie, úklon hlavy k zemi (prostrácia) a sedenie. Pred modlitbou, veriaci sú povinní si umyť ústnu a nosnú dutinu, tvár, opláchnuť ruky až k lakťom a nohy/chodidlá až k členkom. Tieto činnosti sú u zdravých ľudí vykonávané automaticky, ale môžu sa stať extrémne náročnými pre ľudí s poškodeným vnímaním, motorikou alebo iným postihnutím.

Veriaci väčšinou nosia voľné oblečenie počas modlitby. Modlitba sa vykonáva v tichom prostredí, ktoré pomáha

mysli sústrediť sa na modlitbu. Tento typ koncentrácie mysli má ukľudňujúci účinok a je iný ako bežná meditácia. Salat je telesný a zároveň aj spirituálny akt zahŕňajúci úplnú poslušnosť a podriadenosť voči Bohu.

Predsavzatie ísť sa modliť má liečivý účinok na depresiu a státie podporuje rozvinutie rovnováhy organizmu v stoji.

Státie

Veriaci stoja a sústredia svoje mysle na modlitbu. Reaktívna depresia (v zmysle psychiatrického ochorenia, pravdepodobne) je častá u starých a postihnutých ľudí.

Predsavzatie ísť sa modliť má liečivý účinok na depresiu a státie podporuje rozvinutie rovnováhy organizmu v stoji. Ak ľudia stoja v pohode, centrum gravitácie je väčšinou v strede medzi nohami, ktoré sú od seba na šírku ramien. V stoji, veriaci dvihnú ruky na úroveň uší a držiac ľavé zápästie pravou rukou zložia jednu ruku na druhú na brucho nad pupok alebo na hruď. Počas zovretia pravej ruky, je zvýšený tok krvi v ľavej hemisfére mozgu, v motorickom centre mozgovej kôry, ktoré zodpovedá za inerváciu ruky. A následne sa zvyšuje prekrvenie v zhodnej senzorickej oblasti (oblasti vnímania) v parietálnom laloku mozgu. Veriaci recitujú verše z Koránu, ktorý je napísaný v arabčine. Ako v každom inom jazyku, rôzne svaly sú zapojené do tvorby reči a artikulácie. Počas reči dochádza k obojstrannému zvýšeniu prekrvenia tváre, jazyka, sensorických a motorických oblastí úst, a hornej časti mozgovej kôry v motorickom centre v čelovom laloku mozgu. Počas vytvárania reči (nie memorovania) sa zvyšuje prekrvenie aj v Brocovej a Wernickej oblasti – sú to časti mozgovej kôry lokalizované po stranách spánkového laloka mozgu a zapájajú sa do porozumenia čítanej a písanej reči.Úklon

Po státí a recitovaní veršov, nastáva predklonenie – ide o ohnutie chrbtice smerom dopredu, hlavne v driekovom

(driekovo-krížovom kľbe) – a položenie vystretých rúk na kolená, ktoré sú v hyperextenzii (maximálna poloha vystretia nôh). Po niekoľkých sekundách sa veriaci postupne vracia do stoja – chrbtica sa postupne vyrovnáva.


Úklon hlavy k zemi – prostrácia

Úklon hlavy k zemi je základom salat. Začína zo stoja a prechádza do kľaku, nasleduje sklonenie hlavy a dotknutie sa zeme čelom, s tým, že dlane sú položené na zemi na úrovni uší a lakte sú ohnuté. Trvá niekoľko sekúnd. Tieto pohyby majú veľký vplyv na krvný tok v ľudskom mozgu. Pre odchýlky v hodnote arterialného tlaku v tele, prostrácia pomáha zlepšiť prekrvenie mozgu a predchádza sa tak vzniku ischemickej chorobe mozgu.

Rôzne polohy salat - od vzpriamenej pozície po prostráciu – pomáhajú udržiavať plynulosť rovnováhy v stoji. Počas modlitby, veriaci má väčšinou oči fixované na miesto prostrácie. Táto zraková fixácia spolu s proprioceptívným systémom a vestibulárnym systémom zabezpečuje komplexné vnímanie polohy v mozgovom kmeni a mozočku


Sedenie a ukončenie Salat

Po státí, úklone a následnej prostrácii prichádza sedenie na zohnutých kolenách, pričom na ľavej nohe je dorzálna flexia čenka a metatarsofalangeálneho kľbu počas niekoľkých sekúnd. Salat je ukončená otočením hlavy na pravé a ľavé rameno.Záver

Salat má vplyv na zlepšenie svalových funkciívu geriatrických a postihnutých pacientov v rehabilitačnom procese z psychologického, svalovo-kostrového a cerebrálneho hľadiska. Fyzioterapeut, ktorý pomáha

pacientovi obnoviť a uchovať rozsah jeho pohybov v kĺboch pomocou mobilizačných techník a cvičení, môže brať tento systém modlitby ako model pri prinavracaní sily pacientom.


Starší a postihnutí ľudia môžu získať významný zdravotný úžitok s malou až strednou námahou, ak je salat vykonávaná denne. Salat je špecifická v tom, že je krátka, s malou až strednou psychologickou, telesnou a mozgovou aktivitou.

Vedecké dôkazy tiež podporujú názor, že aj aktivity stredne ťažkej intenzity, ak sú vykonávané denne, sú zdraviu prospešné z dlhodobého hľadiska (Americká Kardiologická–Srdcová Asociácia).


Salat je cvičenie, ktoré môže byť vykonávané v skupinách alebo individuálne bez akýchkoľvek cvičebných pomôcok. A tak človek, v rehabilitačnom programe, môže cvičiť ľahko a v pohodlí svojej izby, dokonca aj keď sedí na invalidnom vozíku alebo na posteli. Väčšina svalov a kĺbov tela sú zapojené do práce počas modlitby. Táto aktivita je vhodná pre všetky typy pacientov, deti, starých, telesne postihnutých, na posilnenie ich svalov rovnako ako ich mysle.
#islamazdravie #modlitba #zdravamodlitba #meditacia #lieknadepresiu #depresia #liek #ulahcenie #sudzud

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page