top of page

Kapitola Al Fatiha - Tretí Verš

Updated: Jul 16, 2021

„Úplne milosrdný, jedinečne milosrdný“ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِNajkrajšie mená Allaha

Keď sa zamyslíme nad generálom, manažérom, alebo nad tým kto je najvyššou autoritou, čo nás napadne ako prvé? Sila, trest. Ale ako Allah opisuje sám seba?„Arrahman“ – úplne milosrdný, „Arraheem“ – jedinečne milosrdný. V prvom verši sme sa naučili, že Allah je „Arrahman“ a „Arraheem“. A v tomto verši opäť, „Arrahman“, „Arraheem“. Allah Vysokovznešený charakterizuje sám seba dvomi najkrajšími menami – úplne milosrdný, jedinečne milosrdný.


„Arrahman“ a „Arraheem“

Vlastnosti „Arrahman“ a „Arraheem“ majú skoro rovnaký význam – milosrdný, ale sú rozdielne. „Arrahman“ je ten, kto má veľa milosrdenstva, vzťahuje sa na jeho atribút milosrdenstva a „Arraheem“ znamená ten, kto preukazuje milosrdenstvo, ukazuje to na skutky milosrdenstva.


Úplne milosrdný – „Arrahman“

„Arrahman“ znamená, že Allah je milosrdný pre všetkých tých, ktorí v Neho veria a aj pre tých ktorí v Neho neveria.

Poznáte príbeh Faraóna? Faraón bol veľmi arogantný. Úplne odmietol Allaha Vysokovznešeného, vysmieval sa Mojžišovi (pokoj s ním), vyzval ho a súťažil s ním, urazil ho, a tiež urazil Allaha Vysokovznešeného. Zastavil mu Allah dych ako dôsledok jeho správania? Vzal Allah jeho kráľovstvo okamžite? Nie. Allah Vysokovznešený ho nechal žiť a potrestal po nejakom čase.

Je veľa ľudí, ktorí odmietajú Allaha Vysokovznešeného, ale Allah stále im preukazuje svoje milosrdenstvo. Podobne zvieratá majú súcit a milosrdenstvo jeden pre druhého. Keď lev chytí kozu, zabije ju, ale ten istý lev bude veľmi láskavý ku svojím deťom. Milosrdenstvo, ktoré Allah Vysokovznešený preukazuje celému stvoreniu v najvšeobecnejšom slova zmysle je vyjadrené slovom „Arrahman“.


Jedinečne milosrdný – „Arraheem“

„Arraheem“ ukazuje, že Allah je jedinečným spôsobom milosrdný k určitým ľuďom. ktorí hľadajú, usilujú sa o jeho milosrdenstvo tým, že v Neho veria, poslúchajú Ho, robia skutky, ktoré Ho potešia.


Prečo skoro rovnaké mená Allaha sú tu uvedené druhýkrát?

Milosrdenstvo Allaha je tu spomenuté dvakrát, a to ukazuje, že človek nesmie nikdy stratiť nádej v Jeho milosrdenstvo. Človek si nesmie myslieť „som odporný, Allah mi nikdy neodpustí. Som veľmi zlý, nemám už žiadnu nádej.“

Môže sa vám stať, že vám niekto povie „ty sa učíš Korán po tom všetkom čo si urobil?“ A môžete si myslieť o sebe, že nie ste dobrý, pretože ste urobili kopec zlých skutkov. Ale Allah je veľmi milosrdný. Nikto nesmie nikdy stratiť nádej v Jeho milosrdenstvo a láskavosť.


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page