top of page

Kapitola Al Fatiha, siedmy verš

„Na cestu tých, ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.“
Šiesty a siedmy verš kapitoly Al Fatiha nám objasňujú, ktorá je priama cesta. Je to cesta tých „ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.“


Priama cesta

Arabské slovo „nia‘ama“ znamená čokoľvek, čo zlepšuje stav, pomery človeka (napr. dobré jedlo, dobré životné prostredie, bohatstvo, členovia rodiny), často sa to prekladá ako požehnanie. Tu v tomto verši je to preložené ako „dary“ a odkazuje na požehnanie náboženstva – teda priama cesta je cesta tých ľudí, s ktorými je Allah spokojný. Nie tých ľudí, na ktorých sa Allah hnevá, ani tých, ktorí zblúdili z cesty.


Allahov hnev a zblúdenie

Arabské slovo „ghadab“ znamená hnev získaný trestom, vzťahuje sa na osobu, ktorá urobila niečo zlé a vedela, že by to nemala urobiť, bola na to upozornená a aj napriek tomu to urobila. Sú tu zahrnutí všetci ľudia, ktorí si vyslúžili trest Allaha v čase proroka Noema, v čase Faraóna a jeho ľudu ... – Allah poslal ľuďom prorokov, ale ľudia neuverili v nich, tak ich Allah potrestal.

Musíme sa spýtať seba, čokoľvek vieme z príkazov Allaha Vysokovznešeného, nasledujeme ich? Ak ich nenasledujeme, čo privedieme na seba, Allahove potešenie alebo Jeho hnev? Allahov hnev. Zamyslime sa nad sebou, čokoľvek vieme, žijeme podľa toho? Alebo nasledujeme svoje vlastné túžby?

Arabské slovo „dalal“ znamená zblúdiť nevedomosťou a zotrvať v ignorancii.


Ktorú cestu budem nasledovať?

Šiesty a siedmy verš kapitoly Al Fatiha nám ukazujú tri kategórie ľudí:

  1. Tí, s ktorými je Allah spokojní.

  2. Tí, na ktorých sa Allah hnevá – tí, ktorí síce vedia, ale nerobia to čo by mali robiť.

  3. Tí, ktorí nevedia a rozhodli sa nevedieť, zotrvávajú v ignorancii.

V kapitole Ženy, vo verši 69, je napísané: „Kto poslúchne Boha a posla, tí budú s prorokmi, s pravdovravnými, so šehidmi a so zbožnými, ktorých Boh obdaroval. A sú to veru dobrí spoločníci.“ To znamená, že do tejto kategórie patria proroci, pravdovravní, mučeníci a spravodliví ľudia – títo ľudia sú úspešní. Keď čítame kapitolu Al Fátiha, vlastne prosíme Allah, aby nám ukázal cestu týchto ľudí.

Nech nám Allah daruje správne vedenie, poznanie a úspech nasledovať poznanie, ktoré sme nadobudli, a nech je Allah s nami stále spokojný. Amen


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Korán, preklad do slovenského jazyka, JUDr. Abdulwahab Al-Sbenaty, 2015

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page