top of page

Kapitola Al Fatiha - Piaty verš

„Teba uctievame a Teba o pomoc žiadame.“
„Ibada“ (uctievanie)

Arabské slovo „ibada“ znamená „uctievanie“. Znamená to prejaviť pokoru, svoju maličkosť pred Allahom Vysokovznešeným. „Teba uctievame“, uctievame Allaha samého, skláňame sa na zem z pokory pred Allahom Všemohúcim.

Vedci tvrdia, že „ibada“ zahŕňa v sebe dve veci. Najskôr to znamená robiť to, čo Allah prikázal, a potom sa držať ďalej od toho, čo Allah zakázal. Kedy sme schopní poslúchať Allaha? Keď sa pokoríme pred Allahom Všemocným, keď poklesneme, keď sa Mu podriadime.

A pamätajme si, „ibada“ (uctievanie) neodkazuje iba na rituály, ako sú modlitba, zakkah, atď., ale zahŕňa aj akýkoľvek dobrý skutok, dobré slovo urobené pre Allaha, čohokoľvek, čo má Allah rád.


Kto je „abd“?

Arabské slova „ibada“ (uctievanie) pochádza zo slova „abd“, čo znamená „otrok, služobník, byť podriadený“. Kto je otrok, služobník? Otrok je služobník, ktorého vlastní jeho pán. Nie je najatý, skôr je vo vlastníctve. Je rozdiel medzi tým, či je niekto najatý alebo či je vlastnený pánom? Keď nás prijmú, alebo najmú do práce, môžeme povedať „končím“, ale ak sme vo vlastníctve, môžeme povedať „končím“? Nie. Aká je pracovná náplň otroka, služobníka? Robiť čokoľvek, čo mu prikáže jeho pán, či už je unavený, ospalý alebo hladný, musí urobiť čo mu pán prikázal. A keď mu pán povie „nerob to“, nikdy to neurobí.


Žiadanie o pomoc „istiaana“

Arabské slovo „istiaana“ znamená žiadanie o pomoc. Sú dva druhy žiadania o pomoc:

1. vyhľadanie, alebo požiadanie o pomoc v zmysle, že odovzdáme svoje záležitosti alebo problémy úplne niekomu; napr. chorý požiada lekára o ošetrenie, lekár dá chorému liek, ale lekár ho nemôže vyliečiť, samotné vyliečenie prichádza iba s Allahom.

2. požiadanie o spoluprácu; napr. chceme presunúť stôl a uvedomili sme si, že to sami nezvládneme, preto požiadame ostatných o spoluprácu, ktorú nám môžu skutočne poskytnúť.


Všetci sme Allahovými služobníkmi

Všetci sme teda Allahovými služobníkmi. Ak sme Allahovými služobníkmi, čo to znamená pre nás, čo musíme robiť? Ak nám dá Allah príkaz, aká by mala byť naša reakcia? Podriadenosť, a promptné splnenie príkazu. Ale my ľudia sme slabí, takže potrebujeme pomoc Allaha Vysokovznešeného. Pokoriť sa tiež znamená uvedomiť si, že potrebujem Allahovu pomoc, že sám nezvládnem plniť Jeho príkazy.

Čo by sme teda mali urobiť, keď zistíme, že nie sme schopní zvládnuť akýkoľvek Allahov príkaz? Nevzdať sa, nesťažovať sa, obrátiť sa na Allaha Všemocného s prosbou: „Allah, pomôž mi, daruj mi schopnosť, uľahčenie, silu, odvahu a úspech v plnení Tvojich príkazov.“ Amen.


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie verša 87 kapitoly Al Hijr od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page