top of page

Kapitola Al Fatiha- Prvý Verš

Updated: Jul 16, 2021

,,V mene Allaha, úplne milosrdného, jedinečne milosrdného" بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ


V mene Allaha – „Bismillah“

Obidve mená Allaha „Arrahman“ a „Arraheem“ pochádzajú z toho istého koreňa slova r-h-m. Arabské slovo „rahma“ znamená milosrdenstvo, súcit, sympatia, láskavosť. Slovo „rahma“ doslova znamená chcieť niečo dobré pre tých, ktorí si to zaslúžia, úmysel robiť dobro (ihsan). Arrahman, Arraheem, je ten, ktorý má milosrdenstvo, a ten ktorý prejaví, ukáže milosrdenstvo. Tieto obidve slová pochádzajú z rovnakého koreňa slova, ale sú nepatrne rozdielne vo význame.ačíname, mali by sme sa spoliehať na Neho, preto by sme mali povedať „v mene Allaha“ (bismillah) skôr, ako urobíme čokoľvek dôležité, užitočné, prospešné, prosiac tým o Jeho požehnanie, pomoc, a milosrdenstvo. a


Meno – „Ism“

Arabské slovo „ism“ pochádza zo slova „sumum“ (koreň slova s-m-w) a znamená výška. Arabské slovo „sama“ (obloha, nebo) pochádza z takého istého koreňa slova – obloha je tiež vysoko nad nami. Aká je spojitosť medzi týmito dvomi slovami? Slovo meno znamená akékoľvek meno, nielen meno Allaha, a výška znamená niečo vysoko nad nami, niečo čo dominuje. A čo je hlavnou výraznou, prominentnou vecou čohokoľvek? Je to jeho meno.


Milosrdenstvo – „Rahma“

Obidve mená Allah „Arrahman“ a „Arraheem“ pochádzajú z toho istého koreňa slova r-h-m. Arabské slovo „rahma“ znamená milosrdenstvo, súcit, sympatia, láskavosť. Slovo „rahma“ doslova znamená chcieť niečo dobré pre tých, ktorí si to zaslúžia, úmysel robiť dobro (ihsan). Arrahman, Arraheem, je ten, ktorý má milosrdenstvo, a ten ktorý prejaví, ukáže milosrdenstvo. Tieto obidve slová pochádzajú z rovnakého koreňa slova, ale sú nepatrne rozdielne vo význame.


Úplne milosrdný – „Arrahman“

Meno Allaha „Arrahman“ zahŕňa v sebe nadmernosť atribútu milosrdenstva a tiež rozľahlosť. „Arrahman“ je ten kto je úplne milosrdný; ten, ktorý je najviac milosrdný, nikto nie je viacej milosrdný ako Allah Vyskovznešený. „Arrahman“ vyjadruje veľké množstvo milosrdenstva, znamená ten, ktorý stále prejaví svoje milosrdenstvo, znova a znova, nielen niektorým z nás, ale každému z nás. Allah je súcitný a láskavý ku každému jednému stvoreniu.


Spojitosť maternice s milosrdenstvom Allah

Arabské slovo „rahma“ (milosrdenstvo) pochádza z koreňa slova r-h-m. Z toho istého koreňa slova je aj slovo „rahima“ (maternica) – keď je matka tehotná, maternica úplne zahaľuje, chráni bábätko od čohokoľvek čo by mu mohlo ublížiť a stará sa o neho, a v nej bábätko postupne rastie. Tu je pre neho výživa, potrava, a všetko čo potrebuje. A tak je bábätko úplne v bezpečí. Nie je to úžasné?

A teraz si predstavte slovo „rahma" – milosrdenstvo Allaha Vysokovznešeného, ktoré nás úplne obkľučuje a chráni. Kvôli milosrdenstvu Allaha, sme schopní robiť, to čo robíme. Vďaka Jeho milosrdenstvu sme nažive, dýchame, jeme, pijeme, môžeme sa hýbať, máme intelekt, sme schopní rozmýšľať, máme možnosť sa rozhodovať. Toto všetko je z milosrdenstva Allaha. Môžeme preložiť slovo „rahma“ iba pomocou „milosrdenstva“? Nemôžeme. Musíme ísť do hĺbky slova. Taký je Allah, úplne milosrdný, jedinečne milosrdný.

Jedinečne milosrdný – „Arraheem“

Atribút Allaha „Arraheem“ je mierne odlišný od „Arrahman“. „Arraheem“ naznačuje osobitosť. Vlastnosť Allaha „Arrahman“ znamená milosrdný k Jeho celému stvoreniu a „Arraheem“ znamená ten, ktorý má osobitné, jedinečné, špeciálne, mimoriadne milosrdenstvo pre Jeho určité stvorenia. Toto naznačuje, že jeden typ milosrdenstva Allaha je všeobecný, je to typ milosrdenstva aj pre tých ktorí v Neho neveria. Druhý typ milosrdenstva je špeciálny, je pre tých, ktorí si ho zaslúžia. A kto si ho zaslúži? Tí, ktorí veria v Allaha, ktorí ho uctievajú, ktorí pýtajú pomoc a podporu iba od Allaha Vysokovznešeného. Vlastnosť Allaha „Arrahman“ tiež naznačuje, že Allah je milosrdný pre všetkých v tomto živote, a na strane druhej atribút Allaha „Arraheem“ prezrádza, že Allah bude milosrdný ku niektorým vo večnosti, ku tým, ktorí dokážu, že si zaslúžia Jeho milosrdenstvo. Nech nám Allah pomôže, aby sme boli medzi tými, ktorí si zaslúžia Jeho milosrdenstvo v tomto živote, a aj vo večnosti. Amen.


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.comRecent Posts

See All

Comments


bottom of page