top of page

Kapitola Al Fatiha, šiesty verš

„Veď nás cestou priamou.“
Keď zistíme, že máme ťažkosti, uvedomíme si, že potrebujeme pomoc od Allaha Vysokovznešeného a obrátime sa na Neho s prosbou o pomoc. V tomto verši vidíme, že prvé o čo by sme mali žiadať Allaha Vysokovznešeného je vedenie po správnej ceste.


„Hidaya“ znamená „vedenie“

Arabské slovo „hidaya“ znamená ukázanie cesty, zabezpečenie kráčať po nej a uistenie sa, že cieľ bude dosiahnutý.

Sú dva typy vedenia (hidaya):

1. „hidaya iršad“ (hidaya ilm) – vedenie k poznaniu toho čo by sme mali robiť – to znamená získanie užitočných vedomostí a poznania (ilm nafia).

2. „hidaya tawfeeq“ – mať schopnosť vykonať to, čo má robiť človek. Mnohokrát vieme, čo máme robiť, ale nie sme schopní to urobiť.

Takže jedno vedenie je „hidaya ilm“ (vedenie poznania) a druhé je „hidaya amal“ (vedenie v samotnej práci, vedenie v dosiahnutí úspechu v tom čo sme povinný urobiť). Takže v tomto verši prosíme Allaha o prospešné vedomosti (ilm nafia) a o schopnosť konať dobro (amal salih).

V tomto verši nežiadame teda iba o to, aby nám bola ukázaná správna cesta (vedenie poznania), ale tiež žiadame Allaha Vysokovznešeného, aby nám dal schopnosť byť na správnej ceste, a pomohol dosiahnuť úspech v tom čo sme povinný urobiť, v konaní dobra.


Priama cesta

Priama cesta je cesta, ktorá nás dovedie do cieľa.

Priama cesta je cesta, ktorú nás Allah Vysokovznešený naučil, a ktorá bola zjavená prorokovi Mohamedovi (požehnanie a mier s ním). Siedmy verš tejto kapitoly nám vysvetlí, ktorá cesta je priamou cestou.


Náš cieľ

Aký je náš cieľ? Náš konečný cieľ je Raj, získať potešenie Allaha Vysokovznešeného. Allah Vysokovznešený, prosíme Ťa, veď nás cestou, ktorá nás dovedie k Tvojmu potešeniu, daruj nám užitočné vedomosti (ilm nafia) a schopnosť a úspech robiť dobro (amal salih). Amen


Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie verša 87 kapitoly Al Hijr od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com


26 views0 comments

Recent Posts

See All

تعليقات


bottom of page