top of page

Jedinečnosť kapitoly Al Fatiha

Updated: Jul 16, 2021

,,Raduj sa z dvoch svetiel, ktoré ti boli zoslané a ktoré neboli zoslané žiadnému inému prorokovi pred tebou. Sú to Al-Fatihah a posledné verše Al-Baqarah “. (Anjel Gabriel Prorokovi Muhammadovi pokoj a mier s ním) Sahih Muslim


Jej zoslanie

Ibn 'Abbas uviedol, že keď (anjel) Gabriel sedel s Prorokom Muhammadom (pokoj a mier s ním), začul nad sebou vŕzgavý zvuk. Zdvihol hlavu a povedal: "Toto je dnes brána otvorená v Nebi, ktorá nikdy predtým nebola otvorená." Keď cez ňu zostúpil anjel, povedal: "Toto je anjel, ktorý zostúpil na Zem, ktorý nikdy predtým na Zem nezostúpil." Pozdravil a povedal Prorokovi Muhammadovi (pokoj a mier s ním): "Raduj sa z dvoch svetiel, ktoré ti boli dané, a ktoré neboli dané nijakému prorokovi pred tebou: Fatihat al-Kitab a záverečné verše kapitoly al-Baqarah. Nikdy od nich nebudete recitovať písmenko, aby ste z nich nezískali úžitok."


Jej dôležitosť

Keď človek prečíta iba jedno písmeno z kapitoly Al Fatiha, získa jeho úžitok. Táto kapitola je veľmi požehnaná, je plná požehnaní. Keď ju človek recituje, dostane odmenu za recitovanie Koránu, ale aj osobitnú výhodu, ako sa dozvedáme z vyššie uvedeného výroku Proroka Muhammada (pokoj a mier s ním), ktorý sa uvádza v zbierke Sahih Muslim.


Jej skladba

Kapitola Al Fatiha má 7 veršov, 25 slov a 113 písmen, je to „mekkánska kapitola“, to znamená, že bola zoslaná predtým, ako Prorok Muhammad (pokoj a mier s ním) migroval z Mekky do Medíny.


Označovanie kapitoly „mekkánska“ alebo „medínska“ sa nevzťahuje na miesto, kde bola kapitola zjavená, ale týka sa času, kedy bola kapitola zoslaná, to znamená „mekkánska kapitola“ bola zjavená pred migráciou a „medínska kapitola“ po migracii Proroka Muhammada (pokoj a mier s ním).


Táto kapitola je piatou v poradí, ktorá bola zoslaná, a prvou kapitolou, ktorá bola zoslaná vcelku.


Jej jedinečnosť

Táto kapitola je veľmi jedinečná a líši sa od iných kapitol v Koráne. Dôvodom je to, že modlitba bez nej je neúplná, neplatná, čo ukazuje na dôležitosť tejto kapitoly. A modlitba je tiež veľmi dôležitá, je jedným z pilierov islámu.

Kapitola Al Fatiha má veľa mien. Keď má niečo veľa mien, tak to svedčí o jeho vážnosti.

Jedným z jej mien je Umm-ul-Kitab – Matka Knihy (arabské slovo „matka” má tiež význam „zdroj, základ niečoho”). Sú v nej obsiahnuté všetky hlavné témy, ako napríklad tawheed (jedinečnosť Allaha Vysokovznešeného), Súdny deň, rôzne typy ľudí. Ak človek rozumie tejto kapitole, znamená to, že rozumie hlavnej časti Koránu, a preto sa táto kapitola nazýva "Matkou Knihy".


Jej mená

Ďalším jej menom je Al Ruqiyyah. Táto kapitola je tiež liečebným prostriedkom (ruqiyyah). Keď je recitovaná nad chorou osobou, tak je liekom, ak si to Allah želá.


Ďalšími jej menami sú:

Umm Al Qura’an – Matka recitácie

Al Salat – Modlitba

Al Shifa – Liek

Al Hamd – Chvála, pretože začína chválou Allaha Vysokovznešeného

Al Asaas – Základ

Fatiha Al Kitab (Otvoriteľka knihy) ‒ slovo “Fatiha” znamená otvorenie. Je to kapitola, s ktorou začína Korán


Jej sila

V kapitole Al Hijr, verš 87, je uvedené vo význame „A dali sme Ti sedem opakovaných, a Korán vznešený.“ Prorokovi Muhammadovi (pokoj a mier s ním) bolo povedané, aby sa pozrel na požehnania, ktoré dostal, nie na trápenia, ktorými prechádza. „Sedem opakovaných“ znamená kapitola Al Fatiha, pretože má sedem veršov a opakujeme ich stále v modlitbách. To znamená, že kedykoľvek sa cítime smutní, alebo nás niečo trápi, recitujme kapitolu Al Fatiha úprimne zo srdca, lebo ona je v skutočnosti prosbou, a tiež liekom ako je vyššie uvedené, nielen pre fyzické problémy, ale tiež pre problémy srdca, keď nás niečo trápi, alebo zužuje.Zdroj:

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie kapitoly Al Fatiha od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Voľný preklad audio nahrávky - vysvetlenie verša 87 kapitoly Al Hijr od kanadskej islamskej učenkyne Taimiyyah Zubair, dostupnej na www.alhudapk.com

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page