top of page

Čo je hlavný pilier islamu?

Updated: Jul 13, 2021

“Ashadu an la ilaha illa -llah, wa ashadu anna muhammadan rasul ullah” v preklade znamená "dosvedčujem, že niet Boha okrem Allaha - t. j. okrem Allaha nikto iný nie je hodný uctievania) a Muhammad je Allahov posol.)

Prvý a najdôležitejší

Prvým a najdôležitejším pilierom v islame je úprimné prehlásenie, tzv. “Shahada”: „Niet boha, ktorého by sme mali uctievať okrem Allaha a Muhammad je Posol Allaha. V nasledujúcich riadkoch v krátkosti vysvetlíme význam slova “shahada” a jej podmienky. Arabské znenie prvej časti prehlásenia (shahada) v transliterácii je La ilaha ila Allah a to sú ako zúbky kľúčika. La ilaha ila Allah je kľúčik od Raja. A kľúčikom otvoríme, iba ak má zúbky.

“Shahada” teda začína negáciou, „Neexistuje boh“ , to znamená negácia všetkého, čo je uctievané okrem Allaha. A prehlásenie „Okrem Allaha“ potvrdzuje uctievanie len Allaha Jediného.


Podmienky

A podmienkami (zúbkami kľúčika) tohto prehlásenia, sú:

  1. Vedomosť, ktorá je opakom nevedomosti. Vedomosť prináša úžitok, iba keď je s pochopením. Preto je to podmienka pre každého, kto chce akceptovať Islam. Prorok, pokoj a mier s ním, povedal: “Ktokoľvek umrie a s presvedčením prehlási, že niet boha okrem Allaha, ktorý Jediný si zaslúži naše uctievanie, vstúpi do Raja”. (Muslim)

  2. Presvedčenie, ktoré vyvracia pochybnosť. Stačí 1% pochybnosti v tomto vyhlásení a človek nie je Muslim.

  3. Úprimnosť, ktorá neguje akýkoľvek polyteizmus “Shirk”. Akékoľvek predvádzanie sa pred inými, či uctievanie (uprednostnenie) niekoho či niečoho iné ako Allaha, je Shirk. Prorok, pokoj a mier s ním, povedal: „Najšťastnejším človekom, za ktorého sa ja prihovorím (v Deň Súdu), je ten, kto hovorí „La ilaha illa Allah” úprimne zo svojho srdca alebo svojej duše“ (Bukhari).

  4. Pravdivosť, ktorá neguje klamstvo. Ten, kto povie "Shahada", ale v srdci klame, je pokrytec. Kto vyriekne “La ilaha illa Allah a Prorok Muhammad je Jeho služobník a posol z hĺbky svojho srdca, tomu bude Oheň zakázaný. (Bukhari a Muslim)

  5. Láska, ktorá popiera nenávisť. Človek by nemal milovať nikoho a nič tak ako miluje Allaha. A navyše by mal mať rád všetko a všetkých, ktorých Allah nariadil milovať. A opakom je nenávisť. To znamená, že odporca islámu nenávidí všetko, čo Posol uzákonil a to dokonca aj v prípade, že nariadenie dodržuje. “Medzi ľuďmi sú takí, ktorí si berú mimo Boha Bohu rovných, milujú ich tak, ako by mali Boha milovať. Avšak veriaci, tí Boha milujú omnoho viac… (Korán, kapitola 2:165)

  6. Pokora, ktorá bráni vzdať sa svojho uctievania. To znamená, čo kážem, to žijem, alebo inak povedané konať podľa slov prehlásenia “shahada”. Bez činu, niet úžitku. “Prisahám na tvojho Pána, že sa nestanú veriacimi, pokým ťa (proroka) neučinia ako sudcu v ich sporoch a nebudú v sebe cítiť úzkosť z toho, čo si rozhodol a podrobia sa z celého srdca” (Korán, kapitola 4:65).

  7. Prijatie, ktoré je opakom odmietnutia. Skutočný veriaci neodmietne vyriecť “Shahada” bez toho, aby konal a veril tomu. “Oni, keď im bolo povedané: “Niet boha okrem Boha”, sa povyšovali a hovorili: “Máme nechať naše božstvá kvôli básnikovi bláznivému?” (Korán, kapitola 37:35)

  8. Neviera v uctievanie všetkého ostatného okrem Allaha. Veriaci nesmie uctievať nikoho a nič iné okrem Allaha, pretože čokoľvek uctievané okrem Allaha je falošné. Nikto a nič si nezaslúži byť uctievaný okrem Allaha.

Ponaučenie: Je nevyhnutné veriť, verbálne potvrdiť svoju vieru a konať úprimne podľa svojho vyhlásenia.


Použitá literatúra:

Imam Abdul Aziz Ibn Baaz: Explanation of the important lessons for every muslim.

Preložené s dovolením prekladateľa, Haytham Ibn Mohammed Jameel Sarhaan.
34 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page